Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, January 03, 2016

Asielzoekers naar Bonaire

Een fluisterende regenjas in een tochtige parkeergarage overhandigde ons een onderschepte email , waarvan de geheime inhoud wel eens de oplossing voor het gehele AZC/Asielzoekers/Vluchtelingen vraagstuk in één keer zou kunnen bevatten:


Van: [onleesbaar] De Gezaghebber van Bonaire, de Heer Edison Rijna
Aan: [wel leesbaar] Staatssecretaris Klaas Dijkhoff, belast met vluchtelingenzaken,

Weledelzeergeleerde Heer Dijkhoff,

De gezaghebbende autoriteiten te Bonaire vernemen  via de alhier bezorgde couranten en het op sommige plaatsen te ontvangen internet, dat de situatie van in Nederland verblijvende vreemdelingen nijpende is. Hoe goed u als staatssecretaris, met medewerking van de lokale bestuurders en de meewerkende ondernemers, ook probeert een slaapplaats voor de toestromende asielzoekers te creëren, steeds weer komen plaatselijke comités in opstand om de bouw en gereedmaking van het betreffende project te stagneren, dan wel te verhinderen. Mogelijk kan de vroegere kolonie Bonaire het vaderland een helpende hand bieden.

Zoals uwe Excellentie ongetwijfeld heeft vernomen, geniet Bonaire sinds 2010 als openbaar lichaam de status van 'Bijzondere Gemeente' van Nederland waardoor het eiland geen deel uitmaakt van het Schengen-gebied.  Deze uitzonderlijke, doch ook bijzonder kansrijke situatie opent oplossingen voor de problematiek waar uwe excellentie thans voor staat.

Op Bonaire wonen zoals u wellicht weet, slechts 18.413 bewoners (vergelijkbaar met een gemeente als Geldermalsen) en de bevolkingsdichtheid bedraagt slechts  zestig inwoners op één vierkante (vergelijkbaar met het dorp Oranje in Nederland) . Er is dus op dit eiland genoeg ruimte om meer nieuwe Nederlanders op te vangen.

Wij mogen u namens de eigenaar van het Divi Flamingo Beach Resort & Casino aanbieden om 20.000 vluchtelingen vanuit Nederland huisvesting te verlenen. Uiteraard met dezelfde dagvergoeding die ook in Speelstad Oranje  of in Geldermalsen geboden zou worden. Bijkomend voordeel voor Bonaire zou zijn, dat we de schuldenlast die de afgelopen tien jaar is opgebouwd, in één klap kunnen aflossen. De overige vluchtelingen kunnen in de slavenhuisjes bij de voormalige zoutpannen gehuisvest worden.

Wat betreft de veiligheid van de alhier verblijvende asielzoekers, hoeft u zich geen zorgen te maken. Zoals u weet hebben de bewakers van de Institushon Hudisial Karibe Hulandes, sitio Boneiru, de gevangenis van Bonaire weinig om handen. Met een korte bijscholing, betaald door Nederland, kunnen de cipiers zonder problemen als bewakers van het vluchtelingenkamp aangesteld worden.

Door de bijzondere status van Bonaire in het Koninkrijk, genieten de alhier verblijvende Syriërs, Afghanen en Somaliërs niet de rechten en plichten die door Schengen worden opgelegd. Dit heeft voor Nederland het voordeel dat een eventuele terugreis voor de vluchtelingen niet gemakkelijk is.

Onze juridische medewerker, de heer Gutknecht, wenst spoedig met uw ambtenaren te overleggen, ten einde een geschikte oplossing uit te werken en het proces vlot te trekken.
In de hoop en verwachting zijne Excellentie voldoende informatie verstrekt te hebben en afwachtende uw beslissing in deze,

Verblijf ik met de meeste hoogachting

Edison Rijna,
De Gezaghebber van Bonaire

No comments: