Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, January 18, 2016

Boekrecensie: 'Kwart over Gaza' ; Anja Meulenbelt


Anja Meulenbelt heeft al geklaagd, dat er over haar jongste prachtboek zo weinig recensies worden geschreven en dat zelfs de 'Rechtse Zionisten' het tot nog toe niet nodig hebben gevonden iets negatiefs over het boek te beweren. Een slechte recensie is ook publiciteit!

Aangezien de uitgever Jurgen Maas mij persoonlijk heeft gevraagd op te schrijven wat ik van het boek vind en bovendien een gratis exemplaar heeft opgestuurd, is het nu wel eens tijd te zeggen wat ik  te zeggen heb.

Ego
Jullie geloven het misschien niet, maar ik probeer bij het schrijven van een recensie over een boek van Anja Meulenbelt toch iets origineels en goeds in het boek te vinden.Tenslotte is het een pil van 438 pagina's en  dat maar voor 24,95 Euro. Geen geld.  Daar heeft ze toch haar best op gedaan. Ik heb het haar tot nog toe niet nagedaan. Maar dan blijft de vraag: Waar gaat het boek eigenlijk over? De titel is verraderlijk. 'Kwart over Gaza' gaat namelijk niet over Gaza. Het gaat over zionisme, antisemitisme en islamofobie, dus over haar tegenstanders en over de verwijten die haar tegenstanders maken. In grote mate een ego-boek.

Als je een boek over je tegenstanders maakt, dan zal je toch moeten proberen de standpunten van je tegenstanders goed samen te vatten. Anders is kritiek alleen maar demagogisch en propagandistisch. Wat is zionisme eigenlijk? Wat is antisemitisme en wat is islamofobie? Het zijn vragen die in het boek helaas niet worden beantwoord. Dus de titel klopt niet en er wordt ook niet uitgelegd waar het dan wél over gaat!


Antisemiet!
Eén ding zit Anja Meulenbelt heel erg dwars, dat ze antisemiet wordt genoemd. Als je zo'n verwijt krijgt, hangen er zes miljoen Joden op jouw nek. Het is een enorm beladen begrip. Al je voor de linkse partij SP in de Eerste Kamer hebt gezeten, dan wil je geen antisemiet worden genoemd. Er is nog een andere reden waarom een linkse activist geen antisemiet genoemd wil worden. Links definieert zichzelf als de "Gutmensch", als de mens die de anderen verwijten mag maken. De anderen zijn altijd de racisten, de fascisten en de xenofoben. Dan schrik je als je zelf ook zo'n verwijt naar je hoofd krijgt.

Nog een andere reden voor het geen antisemiet genoemd willen worden is, dat links Nederland, en met name de vroegere CPN, een mythe van verzet tegen nationaal-socialisme heeft opgebouwd. Daar horen rituelen bij, zoals het naar de Dokwerker toelopen. Daar hoort ook een enorm bouwwerk van moralisme, activisme en mythologie bij. Dat je dan uiteindelijk zelf aan de verkeerde kant komt te staan, dat past niet in het kader. De CPN, later Groenlinks en SP hanteren een beperkte definitie van antisemitisme. Antisemitisme, dat is Anne Frank, Dat is Tweede Wereldoorlog en dat is vooral rechts.

Het is geen wonder dat Anja Meulenbelt een heel hoofdstuk aan het verzetsverleden van haar ouders wijdt. Vreemd genoeg heeft dit hoofdstuk de titel: "Vrienden van Israël". Ze begint te schrijven over vrienden van Israël, ergert zich rot aan het feit dat iemand in het publiek roept, dat ze de ouders van Anja nog heeft gekend en dan gaat ze los. De ouders van Anja hebben Joodse kinderen gered  en daarom kan Anja nooit een antisemiet zijn. De heldendaden en de goedheid worden namelijk genetisch vererfd.

Vrienden van Israël
In het hoofdstuk over de "Vrienden van Israël" staat nog iets heel vreemds. "Zeker, de Palestijnen zijn geen schuldloze engelen, ze zijn in hun verzet ook ettelijke keren over de schreef van het toelaatbare gegaan. Maar er is in de situatie van bezetter versus bezet volk geen 'midden', net zomin als dat er was tijdens de bezetting van Nederland". Anja Meulenbelt vergelijkt de terreur van Hamas met de ondergrondse verzetsbeweging  van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog (waar haar ouders bij hoorden). Dat is kwaadaardig. Iedereen weet dat het Nederlandse verzet geen burgers heeft doodgeschoten of opgeblazen en zich voornamelijk met hulp aan onderduikers heeft beziggehouden. Dat heeft niets te maken met een dictatoriale islamitische moordenaarsbende.

Welke definitie van antisemitisme hanteert Anja nou? We weten het niet. Wel schrijft ze: "Tot dan toe was ik er van uitgegaan dat het antisemitisme vooral van de rechtse kant van het politieke spectrum kwam..". Daarna probeert ze een samenvatting van de '3D-antisemitisme-definitie' van Nathan Sharansky  te geven, maar ze gebruikt niet de originele bronnen. Wel geeft ze een weergave van Hajo Meijer. Heel erg kwaadaardig en jammer, omdat juist Hajo Meijer volgens de Duitse rechter zonder meer als antisemiet bestempeld mag worden. Hij is dan wel oud-gevangene van Auschwitz , maar daarmee heeft hij niet levenslang de waarheid in pacht. Anja gebruikt de weergave van een antisemiet om de definitie van Sharansky te duiden. Geen wonder dat de hele 3-D definitie: Demonisering, Delegitimeren en Dubbele Standaarden verloren gaan.

Hajo Meijer
Het hoofdstuk 'Liever een verrader dan een dader' gaat geheel over Hajo Meijer. Hajo Meijer heeft in zijn leven veel goede dingen gedaan, zoals directeur van het Philips Natlab- en vioolbouwer zijn. Voor de Palestinabeweging was Hajo Meijer een gouden greep.  Zeg nu zelf: Auschwitz overlevende en ook nog pro-Palestina. Waar vind je het nog? De paar keer dat ik Hajo Meijer echter in levenden lijve heb ontmoet, zei hij hele domme dingen. Misschien was het de leeftijd, dat weet ik niet, maar beweren dat 9/11 een inside job van de CIA en Mossad was, is geen verstandige uitspraak. Tijdens een bijeenkomst in de Balie nam hij het ook nog eens voor Hamas op en werd kwaad als iemand een woordje van kritiek op Hamas had. Allemaal goed en wel, maar dit boek zou over de tegenstanders van Anja gaan en beschrijven hoe goed Hajo Meijer was maakt de critici van de terreurbeweging Hamas niet slechter.

Defensief
De uitgever van Anja Meulenbelt heeft enkele passages van het boek gewijzigd, omdat het te defensief overkomt. Anja had bijvoorbeeld haar boek willen beginnen met de zin: "Waar bemoei ik me mee? Ik ben niet Joods, ik ben geen moslim". Dat heeft de uitgever gelukkig voorkomen. Hij heeft ook een winkeltje en de kassa moet blijven rinkelen. Maar Anja is eigenwijs genoeg om hoofdstuk twee precies met die zin te laten beginnen. De uitgever had verder moeten ingrijpen en alle passages van Israëlische schrijvers over Israël weg moeten halen. Wat heeft het voor zin om een boek over de tegenstanders van Anja te schrijven en dan Israëlische schrijvers te citeren, die ook nog hun eigen nest bevuilen?

Wanneer komen dan eindelijk de critici van Anja aan het woord?  Dat gebeurt in het hoofdstuk: "Nooit meer! De lessen van Auschwitz". In dat hoofdstuk wordt eerst eindeloos verteld wat Mohammed Rabbae en Jaap Hamburger allemaal tijdens de diverse Kristallnachtherdenkingen gezegd hebben en hoe onterecht het is, dat Elma Drayer er kritiek op heeft dat een Hamas-aanhanger de Kristallnachtherdenking toespreekt. Dan wordt eindelijk een pamflet als volgt geciteerd: "[wij door]...de organisatoren [van de Kristallnachtherdenking] beschuldigd werden van het bezoedelen van de nagedachtenis van de slachtoffers van de Holocaust, onder andere door de aanwezigheid van 'Hamasvrienden als Anja Meulenbelt'" Ook hier weer neemt Anja alleen uit het pamflet wat haar te pas komt. In het pamflet werden vier argumenten genoemd, maar de overige drie laat ze met opzet weg. Ze noemt ook maar twee ondertekenaars van het pamflet: Likud en Ben Kok, terwijl Amsterdam Post en Keesjemaduraatje ook medeondertekend hebben.

Uiteindelijk is het boek "Kwart voor Gaza" niet geworden wat beloofd is: Een beschrijving van Rechts Islamofobisch Zionistisch Nederland. Het is duidelijk dat Anja Meulenbelt zich enorm heeft geërgerd aan de kritiek op haar Kristallnachtherdenking, maar haar argumenten komen totaal niet uit de verf. Het is weer een aanéénschakeling van reeds in vorige boeken beschreven wandaden van Israël, zonder tot een deugdelijke analyse van de tegenstander te komen.

Het boek had daarom beter "Ik heb altijd gelijk" kunnen heten.

12 comments:

Jan said...

Anja Meulenbelt vind het erg om een antisemiet te worden genoemd. Niet omdat ze niet antisemitisch zou zijn, maar louter en alleen om het imago. Anja heeft gewoon geen moreel geweten, en fantaseert er op los. Jammer dat in het artikel het beeld dat Anja sinds 1985 in haar boek, "Een kleine Moeite", van een verzetsverleden van haar moeder, die zonder tegenbewijs als verzonnen mag worden beschouwd, toch zonder enige commentaar staat vermeld. Hiermee voed je deze geschiedsvervalsing. Het boek, "Een kleine Moeite" is door Anja geschreven na het overlijden van haar moeder, en er is buiten Anja zelf niemand die kan bevestigen dat haar moeder nog met Anja over de oorlog heeft gesproken.

In het boek, "Een kleine Moeite" beschrijft Anja hoe haar moeder als kinder koerierster Joodse kinderen naar onderduikadressen heeft gebracht. Dit is echter op geen enkele manier te verifiëren. In het boek "Omdat hun hart sprak", geschreven door Bert Jan Flim, staat het verhaal van het Utrechts Kindercomité, in de oorlog opgericht door Jan Meulenbelt de oom van Anja Meulenbelt, die honderden Joodse kinderen het leven heeft gered door ze op onderduikadressen te verbergen. In het boek ben ik de naam van Anja's moeder in geen enkele hoedanigheid tegenkomen, en meen daarom ook te mogen vaststellen, dat Anja's moeder geen enkele rol in het Utrechts Kindercomité heeft gespeeld, en gelet op het morele tekort van Anja Meulenbelt, mag worden aangenomen, dat zij in het boek, "Een kleine Moeite", haar overleden moeder misbruikt om haar eigen geschiedenis te herschrijven.

Jan Meulenbelt zelf werd in begin 1944, toen er al geen Joodse kinderen meer waren, die nog moesten onderduiken, door de Duitsers gearresteerd. Na enkele maanden werd Jan Meulenbelt weer vrijgelaten. Jan Meulenbelt was toen 23 jaar oud, en werd niet naar een werkkamp of concentratiekamp gestuurd, hetgeen een geheel normale procedure zou zijn geweest ,of in het ergste geval doodgeschoten. Ook Bert Jan Flim heeft hierover geen uitsluitsel in zijn boek kunnen geven, omdat er zo schrijft Flim, een embargo op de gegevens van de gevangenschap van Jan Meulenbelt rust.

Het is zeer aannemelijk, en wordt eveneens door Anja Meulenbelt op haar weblog onderschreven, dat Jan Meulenbelt met de Duitsers heeft meegewerkt, en vermoedelijk een aanbod als dubbelagent door de Duitsers heeft aangenomen, en vanaf het moment dat hij vrij was, is hij ondergedoken. Echter de Duitsers gebruikten in geen geval dubbelagenten, die niet eerst hun echte relevante informatie hadden gegeven. na de oorlog heeft Jan Meulenbelt elke onderscheiding vooraf afgewezen. Een paar jaar geleden is er nog een verzoek aan Yad Vashem gedaan, om te onderzoeken of Jan Meulenbelt nog postuum in aanmerking kon komen, voor een deze onderscheiding. Het onderzoek is na wetenschap van zijn vermoedelijke verraad afgebroken. Bevestiging van verraad,onderschreven door Anja Meulenbelt: http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/2011/11/08/jan-meulenbelt-1921-2011/ "Nog wilde hij, in de tachtig, niet vertellen hoe dat was gebeurd: hij had de mensen die het was gelukt om hem er uit te krijgen beloofd dat hij nooit zou verklappen wat ze hadden moeten doen om dat voor elkaar te krijgen.

In het verdere zogenaamde gesprek met haar oom, weer een sluwe verwijzing naar de rol van haar moeder in de oorlog, natuurlijk ter ondersteuning van de door haarzelf gecreëerde beeldvorming van haar geschiedenis.

Likoed Nederland said...

Het is wachten op jouw volgende boekbespreking, van het boek '150 Palestijnse fabels' van Likoed.
Daarin wordt namelijk nog uitgebreider uitgelegd waarom het totaal onzinnig, kwaadaardig en moreel verwerpelijk is om Hamas te vergelijken met de verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog.
Een van de veel voorkomende 150 Palestijnse fabels
En een les die Anja nog broodnodig moet leren, zeker als zij niet voor antisemiet door wil gaan.

Keesjemaduraatje said...

Matthëus 7:1-2
"Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden."

-Dat de moeder van Anja nergens wordt genoemd is geen bewijs. Er zijn vele anonieme helpers geweest.
-Het is bekend, dat er verzetsmensen gemarteld zijn en meteen daarna vrijgelaten. Die werden daarna niet meer vertrouwd en werden elders ondergebracht. Wij weten niet of we zelf de marteling stand zouden houden. Dus daar wil ik niet over oordelen.

Jan said...

Mocht ik de indruk gewekt hebben, een moreel oordeel te hebben over het vermoedelijke praten van Jan Meulenbelt tijdens de verhoren door de Duitsers, dan is dat een misverstand. Van niemand werd en mag worden verwacht in die situatie te zullen zwijgen. In die omstandigheden vecht je alleen nog maar voor je eigen leven.

Dat de moeder van Anja Meulenbelt nergens genoemd is geen bewijs, maar de wijze waaronder Anja Meulenbelt haar moeder in die rol in het helpen onderduiken van Joodse kinderen plaatst, is een ongeloofwaardig verhaal. De moeder van Anja zou op regelmatige wijze hier aan hebben deelgenomen, en dat rijmt niet met haar onbekend zijn,en is nota bene de schoonzuster van de oprichter van deze organisatie. Anja Meulenbelt zelf heeft zich in de afgelopen decennia laten kennen als een radicale opportunistische en narcistische activist, waar feiten en ethische normen totaal ondergeschikt zijn aan een al te bekend zijnd dogma.

Ernst Raedecker said...

Hajo Meyer heeft 1 heel mooi boek geschreven, dat door vrijwel niemand in Nederland gelezen is (omdat het in het Duits is geschreven) en nergens is gerecenseerd:
Tragisches Schicksal. Das deutsche Judentum und die Wirkung historischer Kräfte.

Het gaat uiteraard allemaal over Deutschtum und Judentum, een thema waar hij als Duitse jood natuurlijk directe ervaring mee had. Het kan de vergelijking met Amos Elon's The Pity of it All m.i. goed doorstaan.
Aangezien ik zelf na mijn pensioen een proefschrift wil schrijven over de ideeënstrijd tussen niet-zionisten en zionisten in vooroorlogs joods Centraal-Europa (zeg maar het gevecht om de joodse identiteit), heb ik Meyer's boek met aandacht gelezen. Hij probeert met natuurkundige metaforen zoals krachtwerkingen de wisselwerkingen tussen joden en Duitsers te analyseren. Heel interessant. Aangezien ik zelf een beta-achtergrond heb, kan ik zijn benadering wel volgen.
Mocht je interesse hebben in het onderwerp, Kees, dan hoor ik het graag. Ik heb voor ongeveer 200.000 blz vooroorlogse primaire bronnen in huis staan, helaas NIET allemaal gelezen...

Maar zoals vrijwel iedereen die het overleefd heeft, is ook Hajo niet ongeschonden uit Monowitz, Auschwitz III, teruggekeerd. Men moet, vind ik, met die achtergrond rekening houden, ook als men zekere uitingen van Hajo bezwaarlijk kan accepteren.

Ernst Raedecker

Jan said...

Er is veel over en door Hajo Meijer geschreven, waarbij vooral zijn virulent antisemitisme is opgevallen. Postuum medelijden, lijkt mij niet op zijn plaats, en heeft ook veel weg van een poging tot revisionisme. Henryk Broder noemde Hajo Meijer een antisemiet, en een Duitse rechter vond die kwalificatie terecht. Een Duitse rechter nota bene, dat moet een normaal mens toch te denken geven. Mijn vraag aan Ernst Raedecker is een gewetensvraag, maar zal zijn positie hierover duidelijk maken. Voor mijzelf en vele anderen, is Anja Meulenbelt een antisemiet, en ik vraag Ernst Raedecker dan ook of hij met die kwalificatie eens is.

Keesjemaduraatje said...

Hallo Ernst
mijn thema is "terrorisme" en dan met name "hoe linkse terreur in West-Europa zich met ismatische terreur verbindt"
Jou thema vind ik wel interessant, maar niet om zelf over te schrijven.
Het boek "Warum die Deutschen, Warum die Juden" geeft ook een inzicht in de ontwikkeling van Duits-zijn en Joods-zijn.
De strijd van Anja, Hajo en Jaap Hamburger is echter geen uitwisseling van wetenschappelijke standpunten. Door hun haat en de strijd tegen Israel gaat het om een strijd van leven en dood.
In Duitsland is haast geen Jodendom meer. Als het aan Anja ligt is er over twintig jaar ook geen Jodendom in Israel meer.

Ernst Raedecker said...

Hoi Kees,
Voorlopig weinig te vinden van mij op academia.edu. Als je buiten de academische wereld staat, zoals ik, omdat je gewoon je brood moet verdienen met werken (bij mij in de ICT), dan is het verdomde moeilijk om iets gepubliceerd te krijgen. Dus wacht ik maar eerst op m'n pensioen voor ik echt ga schrijven. Ik denk dat ik ga proberen in Israel een promotor te vinden, want hier wordt het niks en in Duitsland ook niet (iedereen is met emeritaat).

Toevallig heb ik vorige week in Berlijn nog leuke foto's heb gemaakt van het vluchtelingenregistratiecentrum in Moabit. Iemand van de ordedienst kwam verzenuwd op mij af: "JIJ HEBT EEN FOTO VAN MIJ GEMAAKT!!!" Ik zei: je staat er niet op, maar hij MOEST de foto's zien. Okee. Hij stond er niet op. Waarom was hij zo gestresst? Dat bleek twee dagen later. Toen is een collega van hem van achteren in elkaar geslagen door een, tja hoe noem je dat, zo'n neurochirurg.

In Potsdam bij het Moses Mendelssohn Zentrum een praatje gemaakt met een meneer die een proefschrift had geschreven over modern jodendom in Duitsland. Volgens hem zijn er de laatste 20/30 jaar zo'n 200.000 joden uit Oost-Europa naar Duitsland gekomen. De meeste zijn geheel geintegreerd en doen niks aan jodendom. Het is wel zicht- en hoorbaar dat in b.v. de joodse bieb op de Fasanenstrasse het Russisch en Litouws de voertaal zijn. Duits jodendom is inderdaad een beetje een facade. Er komen wel veel Israeli's naar Berlijn, want Berlijn is reuze hip, vooral in Tel-Aviv.

Van Götz Aly heb ik Die Restlose Erfassung gelezen; ik kom zijn werk regelmatig tegen, maar op zeker moment weet je het wel. Toch zal ik het door jou genoemde werk nog eens aanschaffen. Aly gaat altijd voor de economische insteek. Daarmee onderschat hij m.i. hoezeer het nationaalsocialisme een waardensysteem en een normensysteem was en hoezeer uiteindelijk de Weltanschauung, "die nationalsozialistische Idee", de beweging voortdreef.

Voor wat betreft Hajo M. en Anja M. en Jaap H. en Ron vd W. en Henryk B. en Clemens H. en Matthias K. en Norman F. en Noam Ch. en Benny M. en Eugene R. en Avi Sh. en Shlomo S. en Ilan P. en Alan D. en Avraham B. en Micha B. en Dan C.-Sh. en al die anderen, raak je als buitenstaander al snel verstrikt in wat zo fijngevoelig heet "The Intramural Jewish Wars". Ik heb eindeloos veel materiaal van die mensen, te veel om ooit te lezen, en je wordt al snel meegezogen in gevechten waar je nooit meer uit loskomt en waarin men elkaar alleen maar beschiet met emotioneel en moreel geladen verhakselde feitfragmenten en ideologische kanonskogels.

Anja en Jaap haten Israel niet. Dat beweren is onzin. Hajo kreeg op een tamelijk laat moment in zijn leven een diepe weerzin tegen het zionisme.

Hajo komt uit de wereld van de Centralverein en de Reichsbund jüdischer Frontsoldaten. Die verenigingen stonden voor de oorlog voor het mainstream jodendom. Ik schat dat voor 1933 ongeveer 95% van de Duitse joden niet veel met zionisme op had. Hajo hoorde bij die groep. Dat je er tegenwoordig zo weinig van hoort, komt omdat ze allemaal vergast zijn, voor zover ze niet naar Engeland of Amerika of Shanghai of Lima konden vluchten. Zo is Hajo van een vertegenwoordiger van de normale meerderheid geworden tot een vertegenwoordiger van een abnormale minderheid. Zijn Duits-joodse identiteit werd van twee kanten aan flarden geschoten: van de kant van de Hitler-Bewegung en van de kant van de zionistische beweging. Zijn gevecht tegen het zionisme in Israel is m.i. vooral een existentiële strijd geweest voor het laten overleven van ZIJN soort Duits jodendom. Hij vocht als het ware voor ZIJN bestaan. Een emotionele strijd, waarin hij op zeker moment uit het oog verloor dat ANDERE joden ANDERE keuzes hadden gemaakt in HUN existentiële strijd om HUN bestaan. Zoals Elon schreef: The Pity of it all.

Niet alles wat Anja schrijft, is gezwam. Niet alles wat Hajo schreef, was gezwam.

Ernst Raedecker said...

Hallo Jan,

[1] Hajo Meyer was geen antisemiet, maar wel een zeer scherpe antizionist. Zie verder mijn opmerking voor Kees.

[2] Henryk Broder noemt iedereen die hem niet bevalt een antisemiet, meestal in de grofste bewoordingen. Hij ontleent daar een raar soort genot aan. Andere slachtoffers zijn bijvoorbeeld Jakob Augstein en Wolfgang Benz. Benz is een van de grootste geleerden op het gebied van antisemitisme-onderzoek. Hij was vele jaren lang directeur van het Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlijn en heeft vele fundamentele boeken op het gebied van antisemitisme uitgegeven. Hem een antisemiet noemen "die maar eens een boekje over 20e-eeuws antisemitisme moest lezen", zoals Broder deed, is pure kwade trouw. Benz hoefde die boeken niet te lezen; hij SCHREEF ze namelijk. Broder speculeerde erop dat zijn lezers (Bild-lezers en zo) geen flauwe notie zouden hebben van wie of wat Benz was. Daar had hij gelijk in. Maar Broder ZELF kende die boeken van Benz uiteraard wel. Vandaar de kwade trouw.

Wie zich verlaat op Broder, is hetzij een nitwit, hetzij zelf te kwader trouw. Zo denk ik erover.

[3] De Duitse rechter vond die kwalificatie "antisemiet" helemaal niet terecht; hij vond dat Broders morele excrementen jegens uitgever Melzer en schrijver Meyer vielen binnen de vrijheid van meningsuiting; een opmerking over "bruine drek" viel er overigens buiten. Dat de rechter iets toelaatbaar acht betekent niet dat de rechter het ermee eens is.

Lees verder van Moshe Zuckermann het boek: "Antisemit!" Ein Vorwurf als Herrschaftsinstrument, p. 117, 145, 171 over Broder. P. 171 gaat over Broder vs. Meyer.
Zuckermann was jarenlang directeur van het Minerva-instituut van de Universiteit van Tel-Aviv. Dat is het Duitsland-instituut aldaar. Maar ja, die universiteit daaro zit natuurlijk vol met joodse antisemieten. En zijn niet alle Tel-Avivianen als seculiere joden eigenlijk joden-ontkenners en daarmee antisemieten?

[4] Broder was vroeger goed bevriend met Melzer en had later om onduidelijke persoonlijke redenen een geweldige ruzie met hem gekregen. Bij Broder's gekrijs spelen persoonlijke ruzies wel vaker een rol.

[5] Bij de "Intramural Jewish Wars", zie mijn opm. aan Kees, spelen persoonlijke ruzies ook mee. Dat geldt ook in Nederland. Je krijgt er maar moeilijk hoogte van, maar op een gegeven moment merk je dat er "iets" speelt. Ik laat het altijd maar waaien, omdat het niet productief is met die ruzies en vetes mee te gaan.

[6] Ik vind Anja Meulenbelt geen antisemiet, maar als jij dat wilt vinden, dan moet dat maar, zo binnen het kader van de vrije meningsuiting. Jij mag mij ook een antisemiet vinden, of een varken, of een horlepiep, als je dat gepast vindt. Vrijheid blijheid. Maar kom vooral eens langs om te kijken wat er bij mij in de kast staat. Ik weet zeker dat we dan een interessant gesprek kunnen voeren, en dat allerlei lullige kwalificaties als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen!

Iets anders is of Anja worstelt met het gedrag van haar moeder of van Jan Meulenbelt. Dat zou heel goed kunnen. Dat zou bij haar een behoefte aan strijd voor rechtvaardigheid kunnen oproepen, op haar manier gedefinieerd. Uiteindelijk zingt het persoonlijke bij ieders schrijverij mee.

Jan said...

Hajo Meijer komt volgens Raedecker uit de wereld van "Centralverein en de Reichsbund jüdischer Frontsoldaten" opgericht in 1919. Hajo Meijer(geb:1924) was toen nog niet eens geboren. Hij was 15 toen hij zonder zijn ouders in 1939 naar Nederland vluchtte. Dat emotionele etiket die Raedecker van de Reichsbund Judischer Frontsoldaten op Hajo plakt, kan ik dan ook niet serieus nemen.

Ook dat veel Duitse Joden niet veel met het zionisme ophadden in die periode, staat niet ter discussie, maar om daar een percentage(95%)aan te plakken, zonder een betrouwbare bron,(Duitse statistieken bijvoorbeeld) roept wederom twijfel op ten aanzien van het historische waarnemingsvermogen van Raedecker.

Hajo behoort dan ook, gelet op de kwalificatie (Reichsbund etc.., en percentage van niet zionisten), volgens Ernst Raedecker beschouwd te worden als vertegenwoordiger van de normale meerderheid van de Joden, etc.. Hieruit concludeert Raedecker dat Hajo het slachtoffer is van Hitler en de Zionisten. De rest zal ik niet trachten te verklaren, want ook daar kan je geen chocola van maken.

In zijn tweede reactie moet Henryk Broder het ontgelden, die deugt niet, gestaafd door obscure medestanders. Bekende reflex in de wereld waar de doctrine je voorschrijft wat je mag denken en zeggen.

Volgens Ernst Raedecker is Anja Meulenbelt geen antisemiet. Ik had niet anders verwacht, gelet op de positie die Anja Meulenbelt in de links radicale beweging inneemt, en de consequenties die aan afvalligheid verbonden zijn. Maar het psychisch en sociologisch verklaren van Anja Meulenbelt haar drijfveer, als zijnde rechtvaardigheid, zou ik met een Joodse uitdrukking willen besluiten, Het is een gotspe.

sjun said...

Zo jammer dat het gezin Meulenbelt hun eigen dochter niet heeft kunnen redden.

Unknown said...

Als eerste heb jij het over "islamitische terreur" in de koran(het heilige boek van de moslims) staat dat je niet mag doden dus stichtingen als IS kunnen wel een aanslag plegen in de naam van het geloof maar dat betekend niet dat het geloof zegt dat dat hoort dus van bijv een IS aanslag zijn moslims niet schuldig(wat je zou weten als je een beetje verstandig bent en op de hoogte bent wat er echt gebeurd)ten tweede kan je IS verglijken met de kruistochten de kruistochten die zijn in de naam van het christendom gedaan maar in de bijbel(het heilige boek van de christenen)staat dat je niet mag doden dus zo een aanslag moet je de schuld niet doorschuiven op het geloof maar op de mensen die het doen want het geloof heeft er 0,0 mee te maken en jodenhaat is wel een groot woord want je kan wel zeggen dat israel niet schuldig is maar israel is dat wel en het is onnozel dat je denkt dat israel braaf is want het zionisme is de appartheid en de 2e wereldoorlog opnieuw alleen ipv het doden van joden doden zionisten nu palesteinen ze sluiten palesteinen op in muren ze kunnen niks doen ze zitten vast is te vergleiken met een concentratie kamp en het word toegelaten dat israel mensen vermoord ik heb het over kinderen vrouwen mannen babys ze bombarderen huizen ik heb hier geen woorden voor zo erg is dit en israel is helemaal geen democraties land want in een democratisch heeft iedereen gelijke rechten in wat in israel eigelijk palestina niet zo is omdat de palestijnen worden achtergesteld ik ben er zelf geweest aan beide kanten en ik heb gezien hoe de palesteinen worden vernederd opgesloten en achtergesteld aan jouw reacties te zien weet jij niks over dit conflikt van israel gaat te ver wat ze doen zouden we niet moeten toelaten meer schandalig je moet jezelf iets meer gaan informeren over de oorlog want zo te zien weet je er niet genoeg over op http://Www.Palestina-israel.info kan je info vinden misschien dat je het conflikt beter gaat begrijpen want zionisme moet stoppen want je hoef alleen mens te zijn om te snappen dat dit niet hoort we zouder appartheid discriminatie en het doden van mensen niet moeten toelaten stop het zionisme en boycott israel wees menselijk want palestijnse kinderen doden opsluiten en mishandelen is onrechtvaardig ipv je tijd te verdoen aan een leugen zoals israel is niet schuldig kan je die tijd beter gebruiken om iets meer te leren over de waarheid zionisme is niet goed.