Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, November 16, 2014

De alternatieve Kristallnachtherdenking en Israël

Een buitengewoon kwade en verontwaardigde Lonneke Lemaire probeert een Israëlische vlag uit de handen van een Kristallnachtherdenker te trekken. "Wij willen hier geen nationalistische symbolen, het gaat hier om Jodendom, en niet om een land" . Vorige week zondag houden enkele herdenkers tijdens de Kristallnachbijeenkomst Israëlische vlaggen omhoog en dat valt niet in goede aarde bij de organisatoren. Anja Meulenbelt beweert zelfs, dat er tijdens de vorige Kristallnachtherdenkingen nooit een woord over Israël is gesproken. Het Pownews daarentegen noemt de Kristallnachtherdenking van Anja Meulenbelt en Lonneke Lemaire "een anti-Israelische demonstratie". Wie heeft er gelijk?

Om de anti-Israëlische strekking van de alternatieve Kristallnachtherdenking te kunnen beoordelen, hoef je alleen te kijken naar de geldstromen en de personen. Deze keer wordt de alternatieve Kristallnachtherdenking gefinancierd door de "Kerk in Actie". Het geld van deze Christelijke ontwikkelingshulporganisatie komt terecht bij een stichting genaamd: "Stichting Beheer Derdengelden Stop Racisme en Uitsluiting". Dat is de stichting die het geld voor het "Platform Stop Racisme en Uitsluiting" beheert. In het bestuur zitten: Madelon (Lonneke) Lemaire, Hassane El Ayi, en Fred Gersteling (SP).

De meest uitgesproken anti-Israël activist in het Platform Stop Racisme en Uitsluiting, is Lonneke Lemaire. Slechts enkele dagen geleden gaf ze nog te kennen helaas niet bij een bijeenkomst van het Palestina Komitee aanwezig te kunnen zijn, omdat ze bij de Anti-Pieten-Betoging op het Beursplein wilde zijn. Ze heeft het er maar druk mee.

In 2012 maakte Lonneke Lemaire een rondreis door Israël en organiseerde daarna een anti-Israelische propagandatocht langs kraakcafés en gesoepsiedieerde actiecentra om haar pro-Palestijnse gif te spuien. Dit soort gegevens maken ons duidelijk, dat ze de Israelische vlag niet weg wilde hebben vanwege een algemeen anti-nationalistisch standpunt, maar het werkelijke motief is, dat ze tegen het bestaan van de staat Israël is.

Anja Meulenbelt schrijft er op 5 februari 2012 over:

Op 4 Augustus dit jaar, schrijft Lonneke Lemaire op Facebook nog de volgende analyse over Hamas: "Hamas is door wettige vrije verkiezingen aan de macht gekomen in Gaza, omdat de bevolking een bevrijdingsbeweging nodig heeft". Bovendien raadt ze een lezer aan het boek "Oorlog als er Vrede dreigt" van Anja Meulenbelt te lezen. In dat boek wordt de gehele schuld van alle oorlogen sinds 1948 bij Israël gelegd.

De overige bestuursleden van het Platform Stop Racisme en Uitsluiting zijn minder prominent, maar net zo tegen Israël.  Hassan Ayi (KMAN) plaatste op 6 November op zijn Facebook nog een Anti-Israelische cartoon.Twee bestuursleden met een anti-Israel-achtergrond. Hoe zit het met het comitee van aanbeveling van de Alternatieve Kristallnachtherdenking? Van de zestien organisaties in het ondersteuningskomitee, zijn er zes fel tegen Israel en twee min of meer tegen Israel.

Fel tegen het bestaan van de staat Israël:
- Een ander joods geluid (EAJG)
- Komitee Marokkaanse Arbeiders Amsterdam (KMAA)
- Landelijk Beraad Marokkanen
- Nederland Bekent Kleur
- Nederlands Palestina Komitee
- Steuncomité Israelische Vredes- en Mensenrechten organisaties (SIVMO)

Min of meer tegen Israël:
- Eén land één samenleving
- XminY solidariteitsfonds
Je kan dus met een gerust hart zeggen, dat de organisatie van de Alternatieve Kristallnachtherdenking in handen is, van een samenraapel van anti-Israël-activisten.

1 comment:

Jan said...

"Oorlog als er Vrede dreigt" een door Anja Meulenbelt geschreven boek uit 2010, waarin Meulenbelt openlijk erkend dat resoluties van de VN Algemene Vergadering nooit bindend zijn, en dus terzijde mogen worden gelegd, behalve als het natuurlijk een resolutie tegen Israel is.

Citaat uit dit oorlog als er Vrede dreigt: Om te beginnen: het verdelingsplan van de VN was geen beslissing maar een voorstel, zegt een jurist, prof. Quigley. Het handvest van de VN geeft de Algemene Vergadering alleen het recht om een aanbeveling te doen, maar niet om te beslissen over wat landen moeten doen.

Dit citaat betreft de afwijzing van de Palestijnen van de delingsresolutie 29 November 1947