Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, February 03, 2018

Ik doe aangifte!!!

Hoe groot is de kans, dat het Openbaar Ministerie de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, gaat vervolgen vanwege haar uitspraken over parlementslid Thierry Baudet? De Officier van Justitie zal a.s. maandag de aangifte van Thierry Baudet serieus bekijken en vergelijken  met vergelijkbare rechtzaken. De zogenaamde jurisprudentie in vergelijkbare smaad- en lasterprocessen zal een rol spelen bij de beoordeling van deze aangifte en het oordeel of een rechtzaak tegen Kajsa Ollengren kans van slagen heeft.

Aangezien de opmerkingen van Thierry Baudet over de homeopatische verdunning van de bevolking van ons land , met bewoners vanuit de gehele wereld, een onderdeel van het maatschappelijk debat is, wordt hij daar niet om vervolgd. Kajsa Ollengren zal, om dezelfde reden, ook niet vervolgd worden, omdat ze de opmerkingen van Thierry Baudet bekritiseert.


Rutger Castricum noemde ooit Gretta Duisenberg een antisemiet. Eigenlijk zei hij: "Mooie dag voor een antisemiet". Gretta doet aangifte en de aangifte wordt geseponeerd. Het Openbaar Ministerie stelt dat beide partijen deelnemen aan het maatschappelijk debat en dat de opmerkingen van Rutger Castricum als 'column' gezien moeten worden.

Je moet de staat zo min mogelijk laten opdraaien voor de fitties waar je in verzeild raakt.

Ooit deed Frank van der Linde aangifte tegen mij, vanwege een verhaal over Drentse hunebedden, en een dorp met de naam 'Bronneger'. Hij beweerde dat het nepnieuws was, terwijl iedereen weet, dat Frank van der Linde in het kader van 'Black Lives Matter' een hunebed met de aanduiding D21 heeft bezet. Noooooit meer iets van gehoord.

De aangifte van Thierry Baudet tegen Minister Ollengren is van hetzelfde kinderachtige allooi. Er komt toch geen proces en het dient alleen de naamsbekendheid van Thierry en het Forum voor Democratie. Het doen van aangifte bij de politie is goedkoop. Als de verdachte niet wordt veroordeeld wordt, kost het je geen cent.

Civiele procedure
Het is mogelijk via de burgerlijke rechter een procedure aan te spannen. Er is tenslotte sprake van reputatieschade. Er is echter een goede reden voor meester Hiddema, deze weg niet te bewandelen. De kans op succes is klein en bij verliezen van de zaak, draai je op voor de kosten van het proces.

Ook als je de waarheid spreekt, kan het smaad zijn.
Als je over iemand schrijft dat hij een dronkelap is, en een gevaar op de weg, dan kan je ook aangeklaagd worden als de bewering feitelijk juist zijn. De bewering over deze dronkelap is niet in het algemeen belang. De bewering wordt alleen gedaan om de donkelap in zijn eer en goede naam aan te tasten en te beschadigen.

De uitspraken van Kajsa Ollengren moeten gezien worden in het kader van het algemeen belang. Heeft de algemeenheid er belang bij, te weten dat Thierry Baudet in haar ogen, een racist is? Aangezien beide personen politici zijn, kan het debat worden beschouwd als het algemeen belang dienende. 

De kans op vervolging van Kajsa Ollengren is dus nihil. De aangifte van Thierry Baudet moet worden beschouwd als politieke stunt.

Heel anders wordt het als een gewone burger een ambtenaar beschuldigt van racisme en homohaat. De ambtenaar had aan de aangeklaagte gevraagd of ze een jongetje of een meisje was en of ze een piemel in haar broek had hangen. Als de client van de sociale dienst vervolgens op internet schrijft dat de ambtenaren racisten en homofoob zijn, dan treedt het gehele apparaat in werking. Er worden vingerafdrukken en foto's gemaakt.  Ze kunnen het wel.


3 comments:

D. G. Neree said...

Ik ben het er niet mee eens. Ollongren is geen politica of gewoon burger maar de Minister van Binnenlandse Zaken en spreekt in deze hoedanigheid uit naam van de regering en bij mandaat van het Nederlandse volk. Als zij bewijzen heeft dat FvD een racistische partij is of FvD-leden racistische uitspraken doen dan wel op "ras" discrimineren, dan heeft ze hiervoor het hele justitiële apparaat ter beschikking. Als minister spreekt ze als autoriteit en het was geen debat maar een lezing.

Daarom is deze aanklacht terecht. Baudet heeft geen andere manier om zich te verweren aangezien de beschuldiging niet plaatsvond tijdens een debat in de 2e kamer of waar dan ook. Ministers zijn geen gewone burgers en het zijn ook geen politici in de zin dat ze een poltieke partij vertegenwoordigen, maar dienen het landsbelang en moeten boven de partijen staan. Dat gebeurt hier niet. De macht veroordeelt nu een machteloze, maar laat het vuile werk door anderen opknappen. Zie Professor Fortuyn.

Jan said...

Geheel eens met de gedegen en onderbouwde analyse van D.G. Neree, en behoeft verder geen toelichting.

Unknown said...
This comment has been removed by the author.