Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, February 10, 2018

IQ en Volk

Is er een verschil tussen het gemiddelde IQ van volkeren, zoals Amsterdams Forum voor Democratie- kandidaat Yernaz Ramautarsing stelt?

Een paar voorbeelden uit mijn eigen leven

Case 1)
In 1986 was ik klaar met mijn studie Culturele Antropologie en er was ondanks mijn universitaire graad en mij intelligentie, geen werk te vinden. Ik meldde mij bij het Arbeidsbureau voor een omscholing tot manager. Er moest eerst een intelligentietest afgenomen worden en ik scoorde hoog. Ik mocht manager worden.

Voordat de omscholing begon, besloot ik leraar maatschappijleer voor kinderen van Nederlandse soldaten in Stolzenau (Duitsland) te worden. Werken is beter dan omscholing.

Nadat het werk erop zat, keerde ik terug naar het vaderland en deed ik twee jaar later opnieuw een intelligentietest om een omscholing te kunnen doen. Ik bleek minder intelligent te zijn dan twee jaar ervoor en mocht niet meedoen. Ik belde de psycholoog en vertelde dat ik intussen, op de kazerne, een LOI-cursus management had gedaan. Hoe kan het dat ik toch niet werd toegelaten? De psycholoog vertelde mij, dat intussen heel veel afgestudeerden aan het oefenen waren om hoger te scoren op de intelligentietest te behalen. Wat dus gemeten wordt, is vaardigheid een intelligentietest te doen en de werkelijke intelligentie is niet gemakkelijk te meten.

Case 2)
Mijn zoon deed in 2002 een intelligentietest in het Duitse Sulingen (Nedersachsen) de uitslag was:  hoge intelligentie, Gymnasium. Twee dagen later reisde hij naar Nederland, waar ik intussen woonde. Hij werd niet toegelaten tot een middelbare school , omdat hij geen CITO-toets had gedaan. In Nederland is de CITO-score heilig en wordt tot in het derde jaar van het VWO nog bij rapportvergaderingen genoemd. "Hij heeft 534, dus hij moet het kunnen"
In Nederland is de uitslag van de intelligentetest van mijn zoon, twee dagen later: Gemiddelde intelligentie, VMBO-T.


De intelligentie verschilt dus per situatie en per land. Het heeft heel veel met taal te maken. De inschatting van de afnemer van de toets is bepalend voor het schooladvies. Mijn zoon heeft Gymnasium gedaan en heeft nu een Masterdiploma Geschiedenis.

De Volkeren
Als Cultureel Antropoloog vraag ik mij natuurlijk af: Wat is een volk? In de zes jaar studie hebben we verschillende definities behandeld. In 1983 deed ik drie maanden participerende observatie onder de Khroumir in Tunesie. We dachten eerst dat de Khroumir als volk gedefinieerd moest worden, later bleek dat in de eeuwen voorafgaand aan  het onderzoek, verschillende groepen uit omringende gebieden naar de bergen van Tunesie / Algerije waren gevlucht en dat de cultureel antropologische aanduiding "volk" hier niet van toepassing was.

Yernaz Ramaurtarzing geeft in de video nog een aanvulling: " Ik zou ook willen dat de Surinamers een hogere gemiddelde IQ hadden, maar dat is niet zo". Door deze aanvulling valt het begrip "Volkeren" helemaal door de mand. Yernaz bedoelt te zeggen: Als je in Suriname een IQ-test afneemt , dan komt daar een lagere score uit, dan het gemiddelde IQ van een ander land. Korea bijvoorbeeld. Hij heeft de oorzaken niet benoemd. Dat kan voeding, opleiding, percentage analfabeten, opvoeding etc zijn.

 

Het land Suriname is pas sinds 1975 onafhankelijk. Het bestaat uit meerdere etnische groepen: Creolen, Hindoestanen, Javanen en Indianen. Het is maar de vraag of Surinamers zichzelf als natie beschouwen en al helemaal niet als volk. Het enige dat je kan zeggen over Suriname is: Het is een land.

De opvatting van Yernaz Remaurtarsing komen uit een wetenschappelijk studie, waarin dezelfde opgaves aan kinderen in Duitsland, Korea, China en een Afrikaans land gegeven worden. De resultaten, waarin natuurlijk verschil is tussen  de gemeten resultaten, worden dan aan een heel "volk"  toegeschreven.

DuitslandDe Duitse kinderen doen al jaren mee aan de PISA-studie, waarin kinderen worden vergeleken op taalvaardigheid en rekenen. De Duitse kinderen scoren hoog, maar lager dan de Finse- en Nederlandse kinderen. Het interessante is, dat de kinderen in Beieren heel hoog scoren en de kinderen in Berlijn en Bremen scoren heel laag. Als we het over volkeren en intelligentie willen hebben, dan is de vraag: "Behoren de Beierse kinderen tot een ander volk dan Niedersachsen en Bremen? De inwoners van Noord-Duitsland beantwoorden die vraag ongetwijfeld met : "Ja" . Trots als ze zijn, op hun eigen platte land achter de dijken.

Conclusie
Wantrouw alles: Stel vragen over de begrippen Volk, Ras, IQ, Intelligentie en CITO.
Hang niet meteen een label als 'racist' aan iemand, die de begrippen wil bespreken. Verdiep je in de achtergrond van de wetenschappelijke studies, maar slik de resultaten niet meteen als zoete koek.

6 comments:

Michael said...

"Hang niet meteen een label als 'racist' aan iemand, die de begrippen wil bespreken." Een racist is een expert op het gebied van racisme. Zo iemand meent racistische discriminatie bij ánderen te kunnen herkennen.

Jan said...

Nu heeft Bonhoeffer ons al in 1945 duidelijk gemaakt, dat domheid geen gebrek is aan intelligentie, maar gewoon een moreel tekort. Met domheid bedoelde hij natuurlijk het feit dat mensen van allerlei gezindheid achter dogma's aanlopen.

Wat zien mensen nu eigenlijk in Thierry Baudet, ik heb de man nog nooit iets revolutionairs c.q. interessants horen zeggen, en toch is het gevestigde politieke establishment als de dood voor hem. En nu gebruikt hij een neger(politiek correcte weergave?) als boodschapper voor een totaal onzinnige these, namelijk dat het ene volk erfelijk intelligenter is dan het ander volk. Natuurlijk dient deze zwarte boodschapper om het racistische karakter daarvan te ontlopen. Als een zwarte het zegt, dan.... Ik geloof dat het Afshin Ellian was, die het woord excuus Jood eens in het verband met het hedendaagse linkse antisemitisme gebruikte. Het gebruik van (antisemitische) Joden om een antisemitische boodschap te kunnen verspreiden is immers al jaren een bekend verschijnsel, dat vooral gemeengoed is in zogenaamde progresieve kringen.

Deze zwarte mijnheer is intelligent genoeg, om te beseffen wat hij zegt, maar het is zijn domheid die hem daartoe aanzet. Maar het zijn vooral politiek opportunisten die hier op hun beurt van willen profiteren.
Nu heb ik met Klaver en Asscher nog het gevoel dat ze vooral om persoonlijke redenen zich van dit soort domheid afkeren, maar Pechtold en Buma profileren zichzelf steeds meer als gewetenloze opportunisten, die de ethische mores van de politiek aan de aan hun welgevallige omstandigheden menen te mogen aanpassen.

Domheid zoals Bonhoeffer het bedoelde is tijdloos, en verdient een beter lot dan in de vergetelheid te geraken.

Unknown said...

Het is een menselijke eigenschap om alles in hokjes in te delen en daar meteen ook maar een waardeoordeel aan te geven.
Intelligentie is een eigenschap die een soort nodig heeft om te overleven.

Unknown said...

Baudet beweerde niets. Ramautarsing zei alleen dat er verschillende iq’s zijn. Zo zien we maar weer hoe zaken anders worden “vertaald”

Jan said...

Ik heb geen hoge pet op van de heer Baudet, maar ik zou hem toch tekort doen, indien ik mijn eerdere aantijging tegen hem niet zou rechtzetten. Na mijzelf eens te hebben verdiept in hetgeen Ramautarsing werkelijk met zijn opmerking heeft bedoelt, kom ook ik tot de conclusie dat hij het niet over een volk op basis van etnische kenmerken heeft, maar over een volk op basis van haar hedendaagse samenstelling.

Daarbij komt dat de inhoudelijke kenmerken van een IQ test voor de gemiddelde burger waaronder ik mijzelf ook reken niet meer is dan een soort van rekenkundige vaardigheidstoets. Ik moet dan op mijn aantijging waarin ik de heer Baudet van dezelfde gedragingen beschuldig als die gangbaar zijn in progresieve kringen terugnemen.
Ook de heer Ramautarsing verdient een excuus, omdat hetgeen hij verwoorde, door velen waaronder mijzelf onjuist is geïnterpreteerd. Vaststaat dat hij zich ongelukkig heeft uitgelaten, en dat anderen daar nu politiek van willen profiteren. Het morele tekort dat ik die politici verwijt blijft dus staande.

Overigens verdient de heer Baudet ook een compliment, in het debat met minister Ollongren was hij degene die op de juridische misstap van de Raad van State wees, en als ik het juist heb verstaan, suggereerde dat de zelfde Raad van State niet zo onafhankelijk is, dan ze ons wil doen geloven.

Thomas said...

Niet alleen intelligentietests zijn te trainen. Ook de huidige schoolexamens berusten op een hoge mate van training. Ik ken iemand die 50 jaar geleden MO-wiskunde gehaald heeft en zich verder nooit meer met wiskunde of onderwijs heeft bezig gehouden Hij deed een test voor een havo examen wiskunde en zakte. Hoe kan dat? Er worden allerlei verhalen verteld in de opgaven over zaken waar je amper van gehoord hebt en dan vragen ze de vreemdste dingen. Gewoon vraagstukken oplossen zoals te bewijzen dat de wortel uit 2 niet als breuk geschreven kan worden waarbij zeer wiskundige basisbeginselen zoals een contradictie en een oneindige afdaling voorkomen schijnt niet meer te bestaan.