Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, October 13, 2020

Hamas meisje is nu Dries van Agt fan-girl

Wat zijn de verbindingen en dwarsverbanden tussen de verschillende pro-Palestjnse groepen in Nederland? Kan je een onderscheid tussen nette clubs en activistische groepen maken? We gaan op onderzoek uit.

Wie schetst onze verbazing en die van vele andere huisvrouwen, als we de lijst van bestuursleden van de Dries van Agt's Stichting The Rights Forum in handen krijgen! Sinds 02 februari 2019 is daar Theodora Ballout- Siemons (18-07-1972, Wormer), lid van het bestuur geworden. Op de Nederlandstalige website  van The Rights Forum wordt ze aangeduid als "Theodora Siemons". Op de Engelstalige website wordt ze geheel weggelaten.

The Rights Forum wil nog meer verbergen! Ook de naam van Theodora haar Libanese man wordt op de website weggelaten. De Arabische component wordt door deze keurige diplomatieke stichting dus verzwegen. Overigens wordt ook het Arabische bestuurslid Ghada Zeidan (Palestine Link), die samen met Theodora Ballout-Siemons toegetreden is, niet genoemd op de website. Schamen ze zich voor Arabieren in de club? Discriminatie!

Wat wil de zich op "Internationaal Recht" en goede contacten met het Ministerie van BUZA, beroepende, high level stichting, The Rights Forum nog meer verzwijgen en verbergen? Daar kom je pas achter als de activistennaam van Theodora aan het licht komt. Dorien Ball is al jaren actief in MovementX van de Libanese zelfverklaarde Hezbollah terrorist Dyab Abou Jahjah. Op haar Facebook werft Dorien Ball bovendien voor Black Lives Mattter en Kick Out Zwarte Piet. 

De medewerking aan Nederlandse actiegroepen kunnen we nog gevoegelijk onder de noemer "bijdrage aan het maatschappelijke debat" scharen. Tenslotte ontvangt zelfs onze Minister President de voormannen van Kick Out Zwarte Piet in het torentje. Wie zijn wij dan om deze stichting van de oud-premier Dries van Agt van een hang naar gewelddadige groepen te betichten.     

Een andere zaak wordt het, als blijkt dat Dorien Ball (Theodora Ballout-Siemons) ook een hele warme betrekking met de moslimbroederschappen onderhoudt. Meermaals laat Dorien Ball zich samen met de Hamas-fondsenwerver Amin Abou Rashed fotograferen. Ze wordt zelfs op 16 juli 2017, staande op de Dam door Amin Abou Rashed, geeeërd vanwege haar voortvarende rol in de Palestijnse strijd.

Tijdens de plechtigheid, waarbij ook andere pro-Palestijnse activisten, zoals Paul Lamp, Robert-Willem van Norren en Simon Vrouwe werden geeërd, waren de symbolen van de moslimbroederschap, zoals vlaggen en een replica van de koepelmoskee duidelijk zichtbaar. 

Een mogelijke verklaring voor het lidmaatschap van Dorien Ball bij The Rights Forum is, dat de leden langzaam ouder worden en behoefte hebben aan jonge mensen die met sociale media om kunnen gaan. Dorien Ball heeft al bij de BDS-organisatie DocP laten zien, dat ze een activistische en mediawerkzame instelling heeft.

Intussen is de invloed van Dorien Ball bij het vroeger zo keurige Rights Forum duidelijk zichtbaar. Een banner met "I can't breathe; Black Lives Matter en Palestinian Lives Matter" siert de kop van de website. Hiermee legt Dorien een verband tussen de strijd van zwarten in de USA en de strijd van Arabieren in het Midden-Oosten. Tevens probeert zij aan te haken bij de gewelddadige rellen in de Verenigde Staten, hopende dat deze zwarte strijd ook de pro-Palestijnse strijd weer een beetje aanwakkert. 


No comments: