Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, July 02, 2007

Gijzelname

Door Keesjemaduraatje
Eén van de meest opmerkelijke statements in de discussie over geloofsafval, vorige week in de Rode Hoed is, dat de gemeentes de gematigde moskeeën moeten steunen, omdat er anders geld vanuit dictaturen naar ons land gesluisd zou worden en daardoor de moskee een geradicaliseerde moskee zou kunnen worden. Met name vanuit Saoudi-Arabië, Pakistan en Iran worden moskeeën in Europa financieel ondersteund. Door die steun hebben deze dictaturen invloed op de Nederlandse moslims en vormen daardoor een bedreiging van de democratie.

Zoals jullie misschien weten, heeft de Gemeente Amsterdam al twee keer aan deze chantage toegegeven, namelijk bij de bouw van de Westermoskee en bij de ondersteuning van het islamitische centrum  Marhaba. De centrale overheid mag geen religieuze instellingen financieren, omdat er een  scheiding van kerk en staat is afgesproken. De lokale overheden mogen het wel. We weten niet precies hoe vaak de gemeenteraden in Nederland geld geven aan moskeeën. Het verdient aanbeveling, dat eens goed uit te zoeken.

Tijdens de discussie, vorige week in de Rode Hoed,  waren er wel een paar PvdA leden die de financiele ondersteuning afkeurden, maar veel aanwezigen vonden het toch niet zo erg. Alleen een mevrouw bij het middenpad stormde woedend naar voren en protesteerde, toen een vertegenwoordiger van de Unie van Amsterdamse Marokkaanse Moskeeën zei dat ze graag de leegstaande kerken in Nederland wilden gebruiken. Dat was natuurlijk ook een provocatie van de eerste orde, maar ook daarop werd lauw gereageerd. Blijkbaar heeft intellectueel links er geen moeite mee dat de langbevochten seculiere democratie op deze manier ten gronde wordt gericht.

Het is de vraag of Job Cohen misschien veel te ver gaat en belastinggeld verkwanselt, door deze financiële malversaties. Is het tijd geworden een bodemprocedure tegen deze ongekozen bestuurder aan te spannen?

No comments: