Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, February 13, 2014

Het Mens achter "Stop de Bezetting"

Opnieuw is de Stichting "Stop de Bezetting" van Gretta Duisenberg in opspraak geraakt. Op de website stonden twee artikelen, waarin wordt beschreven hoe de Joden de schuld van alles zijn en de gehele wereld willen overheersen. Eenduidige antisemitische strekking, zodat het MDI en het CIDI zich genoodzaakt voelden aangifte wegens discriminatie te doen.

Wie zijn de mensen achter de Stichting "Stop de Bezetting"?  Als we de mensen kennen, kunnen we ook meer te weten komen over de motieven en innerlijke drijfveren. Best wel belangrijk.

Er staan bij de Kamer van Koophandel twee mensen als bestuursleden geregistreerd: Gretta Duisenberg en Henny Kreeft. Over Gretta Duisenberg weten we intussen genoeg. De egocentrische weduwe van de directeur van de Europese Bank, Wim Duisenberg, was al enkele keren in het nieuws door antisemitische uitlatingen, verstoring van de dodenherdenking en acties tegen Israël. Wat veel mensen niet weten, is dat Gretta Duisenberg ook in het door Iran gesteunde comitee "Global March to Jerusalem" zitting heeft. Bovendien zit ze in het internationale bestuur van het door Hamas en moslimbroederschappen gesteunde Gaza Flotilla.

Kan je bij Gretta nog beweren dat het hier gaat om een typisch geval van "Desperate Housewife in search for a cause", kom je bij het lezen van de levensloop van de andere bij "Stop de Bezetting" betrokken bestuursleden toch tot andere gedachten.

Henny Kreeft is een pro-Palestijnse activist met zowel een islam-bekeerling-, als een Fortuynistische achtergrond. Doorstrepen wat niet van toepassing is. Vlak voor het bezoek van de Israëlische premier aan de Portugese Synagoge in Amsterdam, stonden we vlak bij de obligate Palestijnse demonstranten, ten einde eens te kijken wat voor vlees we in de kuip hadden. Aanvankelijk stond activiste Jose van Leeuwen nog met twee man te demonstreren, maar na een half uur kwam er opeens een man van middelbare leeftijd, met een Palestijnse sjaal om de nek, driftig aangelopen. Hij duwde ons een spandoek in de hand en meende dat we dat vast moesten houden. Hij vond het allemaal wat te rustig en wilde de dames en heren activisten eens flink opjutten. Dat is Henny Kreeft.

Verder staat er over Henny Kreeft op de Wikipedia, dat hij de Nederlandse Moslimpartij heeft opgericht.
"De NMP is in 2007 opgericht door twee Nederlandse moslims uit Enschede. De partijleider Kreeft is in de jaren negentig bekeerd tot de islam en wil door middel van de NMP de kloof tussen moslims en niet-moslims dichten en investeren in jongeren. Hij was eerder een actieve fortuynist en was in 2006 actief bij de lokale partij ONS Noordoostpolder in de gemeente Noordoostpolder.[2]In januari 2009 kwam Kreeft als onafhankelijke Fractie Kreeft terug in de gemeenteraad om de zetel in te nemen van oud-partijgenoot Van de Belt."

De bestuursleden van "Stop de Bezetting" zijn natuurlijk verantwoordelijk voor de inhoud van de website. In 2010 moesten ze al eens een webmaster ontslaan, vanwege antisemitische artikelen op de site. Ze zijn echter niet degenen die de antisemitische artikelen op de website hebben gepubliceerd. De huidige webmaster, die niet in het bestuur zit, maar wel vaak namens "Stop de Bezetting" optreedt, is  Sonja van den Ende (op de foto met Syrische vlag en banaan) . Wij schreven al vaker over haar.

Sonja van den Ende is met een lid van de Assad-clan getrouwd geweest. Ze organiseert Pro-Assad demonstraties en ze werkt samen met Vlaamse nationalisten in de Mediawerkgroep Syrië. Een kind kan de was doen.

Is het vreemd, dat Gretta (gesteund door Iran) , en Henny Kreeft (bekeerde moslim) en Sonja van den Ende (Assad-adept), samenwerken en dan antisemitische artiekeln op hun website zetten? Ik zou eerder verbaasd zijn als ze het niet zouden doen.

15 comments:

Frans Groenendijk said...

Over de denkwereld van meneer Kreeft gesproken. Hij schreef ook al eens over het trouwen met 9-jarig meisjes:
Tenslotte als de Profeet zo gek was op jonge meisjes, zoals de mensen ons willen doen geloven, waarom was alleen Aïsha dan zo jong? Alle andere vrouwen die de Profeet om zich heen had, waren weduwen of waren gescheiden. Volgens een Engelse onderzoeker was Aïsha op haar negende een volgroeide vrouw. De mensen, toenmalige Arabieren, in de tijd van de Profeet gaven aan wanneer de meisjes huwelijksgereed waren. De vader van Aïsha had zijn dochter al verloofd met een niet-Moslim maar heeft aan de jongeman verzocht af te zien van het huwelijk zodat ze later met de Profeet zou kunnen trouwen. Ook vrouwen gaven aan dat Aïsha huwelijksgereed was. Ook andere meisjes zijn in die tijd op jongere leeftijd getrouwd, het was normaal verschijnsel in de Arabische gemeenschap van die tijd; echter het was ook een gewoon verschijnsel in de Joodse gemeenschap.”

"Volgens een Engelse onderzoeker…", "de Joden deden het ook …"
Let ook op het onderscheid tussen enerzijds “De mensen ..” en anderzijds “Ook vrouwen..”
- See more at: http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/aisha_en_de_necrofilie-hoax

André van Delft said...

De beschuldiging van antisemitisme wordt vaak ten onrechte geuit. Wie kan in de hersenpan van Gretta Duisenberg kijken?
Haar beruchte opmerking over "6 miljoen handtekeningen" was in ieder geval niet antisemitisch, want het was bedoeld als volgende stap na "6 duizend handtekeningen".
Gretta had ook gemopperd over joodse buurtbewoners die haar restaurantbezoek zouden torpederen; ook daar werd ze antisemiet om genoemd, terwijl haar klacht eigenlijk serieus genomen had moeten worden.
Ik vind dat de antisemitisme-schreeuwers eens flink zouden moeten minderen.

daniel565 said...

Wie is Andre van Delft om te bepalen of een opmerking of mening antisemitisch is? En waarom is het zo erg om iemand antisemitisch te vinden?

Gaan we ook bij racisten zeggen dat we niet in hun hoofd kunnen kijken en daarom ons oordeel moeten uitstellen? Verdedigen we in die gevallen ook de daders en vertellen we de slachtoffers van racisme dat ze zich niet zo moeten aanstellen? Nee. Niet André van Delft bepaalt wat antisemitisch is, maar de slachtoffers van antisemitisme.

Frans Groenendijk said...

Heb je het artikel wel gelezen, Andre van Delft?
Wat is dat eigenlijk voor soort klacht: 'restaurantbezoek torpederen'?

Jan said...

Dat Gretta Duisenberg een onverbeterlijke antisemiet is, een constatering die geen bewijs meer behoeft. De laatste capriolen op haar website, die liegen er niet om. Toch ben ik verbaast dat zowel het CIDI als de Likoed beide een klacht tegen haar hebben ingediend bij het meldpunt discriminatie.

De mensen die daar werken zijn allemaal linkse jongens en meisjes die in hun vrije tijd demonstreren tegen het zogenaamde onrecht dat Israel de Palestijnen aandoet. De enige Joden waarvoor zij opkomen zijn de omgekomen joden in de concentratiekampen.

Waarom niet direct een aangifte bij de Amsterdamse politie. Dan kan je als klager na een paar dagen de politie vragen of ze mevrouw Duisenberg al op het bureau hebben uitgenodigd.
En als dat niet gebeurt is, dan dreigen met een kort geding tegen de politie, immers ze behoren hun werk te doen.

De Joodse gemeenschap in Nederland is passief en onderdanig, en neemt veel te weinig initiatief waar het gaat om Jodenhaat verpakt in Israel kritiek.

Het verschil tussen de Joden hier en de Joden in Israel is, dat de Jood in Israel niet meer de andere wang toekeert maar terugslaat.
Dat is de enige reden dat Israel nog bestaat.

Het word tijd dat de term Lawfare effectief als middel wordt overwogen. Waarom geen civielrechtelijke procedure tegen mevrouw Duisenberg starten, wegens het aanzetten tot haat. Ik kan mij voorstellen dat hierdoor onder de Joodse bevolking in Amsterdam angst voor een herhaling van de holocaust ontstaat, met de nodige geestelijke onrust die daar door ontstaat.
Alle ingrediënten voor een civielrechtelijke zaak tegen deze mevrouw.

André van Delft said...

Daniel565, wie ben jij dan wel om te bepalen of een opmerking of mening antisemitisch is (en wat is je achternaam eigenlijk)? En een valse beschuldiging van een kwalijke handeling is ongeveer even erg als die kwalijke handeling zelf (wanneer die zou hebben plaatsgevonden); immers zo'n kwalijke handeling wordt vergolden, hetzij middels de rechtshandhaving, hetzij middels hoon en haat.

Frans, ik heb het artikel gelezen. Voor het getorpedeerde restaurantbezoek, lees dit artikel op Wikipedia, bij "'Het Zwarte Schaap' (2005)".

Jan, dat er geen bewijs meer nodig zou zijn, is ook maar een mening.

Gretta is zeer onbehoorlijk behandeld met beschuldigingen van antisemitisme; vergelijkbaar met wat haar vijand Theo van Gogh overkwam.
De aanklacht in 2002 na het telefoongesprek over de Palestijnse vlag (zie het Wikipedia-item) was zeer krenkend en kwetsend voor haar.

Als je iemand slecht en onrechtvaardig behandelt kan je verwachten dat die radicaliseert en op een gegeven moment misschien wel echt over de schreef gaat. De schuld ligt dan bij jou.

Frans Groenendijk said...

Andre:
De website van Duisenberg. Dwz de website stop de bezetting, onderdeel het forum van Gretta Duisenberg.
http://www.stopdebezetting.com/algemeen/reacties-van-lezers.html

Het wemelt van de opmerkingen over het nooit bestaan hebben van gaskamers.
Ook een mening?

André van Delft said...

Frans, ik heb stopdebezetting.com niet gelezen. Het gaat mij om die eerdere kwesties, in combinatie met de laatste zin van mijn vorige comment.

Frans Groenendijk said...

Andre, je vraagt Daniel565 wat eigenlijk zijn achternaam is.
Dat is een bijzondere steek onder water. Je hebt wel eens vaker een uitwisseling gehad met hem op internet. Toen was dat geen probleem.

Citaat uit het boek 'Bezorgde vaders' over anonimiteit:
"Die cartoonist waar ik naar toe ging, maakt vaak buitengewoon goed werk, vind ik ten minste, maar het is politiek-incorrect. Hij werkt onder een pseudoniem om zijn reguliere baan en zelfs zijn leven niet in gevaar te brengen. Soms denk ik dat hij toch te veel risico neemt."

André van Delft said...

Frans, ik meende me wel een Daniel te herinneren op het Internet, waar ik enkele jaren geleden mogelijk woorden heb gewisseld, maar ik kan me echt geen Daniel565 herinneren. Het zou dezelfde Daniël kunnen zijn natuurlijk. Maar het maakt me helemaal niet uit wie hij precies is. Ik hoef zijn achternaam niet te weten; ik bedoelde ook niet hem hiertoe uit te dagen. Ik wilde zijn manier van redeneren en verwijten bekritiseren. Dat was kennelijk niet duidelijk. Nu beter hoop ik:

Daniël's intro was zo: "Wie is Andre van Delft om te bepalen...". Ik vond dat tamelijk ad-hominem; ik spiegelde dat (voor hem zou juist een zwaardere bewijslast moeten gelden). Maar zo'n zin "Wie is Andre van Delft..." vind ik eigenlijk te dom voor woorden als ik nota bene mijn volledige naam geef (dus het is bekend wie ik ben), terwijl Daniël dat niet doet.

Overigens ben ik zeer goed gekwalificeerd om te bepalen of Gretta's "6-miljoen" opmerking antisemitisch was of niet. Als je met dat getal beoogt te verwijzen naar de holocaust dan ligt de klemtoon op "6", niet op "miljoen". Ik heb het radiofragment met Gretta jaren geleden beluisterd, en de klemtoon lag duidelijk andersom.

Frans Groenendijk said...

Ik heb niet veel hoop meer, maar ik doe nog een poging om te verduidelijken waar mijn probleem zit met je nieuwe opstelling Andre.
Zie maar of je er iets mee doet.
Je scheef in relatie tot mevr Duisenberg:
"Als je iemand slecht en onrechtvaardig behandelt kan je verwachten dat die radicaliseert en op een gegeven moment misschien wel echt over de schreef gaat. De schuld ligt dan bij jou."
Mijn vraag is nu: hoe vind je dat de Joden behandeld zijn? Bijvoorbeeld in Oost-Europa, bijvoorbeeld tijdens de kruistochten, bijvoorbeeld door nazi-Duitsland, bijvoorbeeld http://en.wikipedia.org/wiki/Toulouse_and_Montauban_shootings, bijvoorbeeld nou ja er zijn nog al wat voorbeelden.
Als mevrouw Duisenberg al mag radicaliseren, wat mogen de Joden dan volgens jouw redenatie wel niet uithalen?
Volgens het bericht waar je eerder naar verwees, de makers van een wiki over het VARA-programma 'Het Zwarte Schaap', hebben ze zich tegenover Duisenberg onbeleefd gedragen in een restaurant : ze hebben zelfs hun middelvinger naar haar opgestoken...

André van Delft said...

Frans, jammer dat je weinig hoop meer hebt. Je zegt dat je enkele pogingen hebt gedaan om je probleem met mijn "nieuwe opstelling" te verduidelijken.

Ten eerste heb ik geen "nieuwe opstelling". Ik heb meermalen consequent op fora tegen de stroom in Gretta verdedigd tegen de valse aantijging van de "6 miljoen". Ik begon daarmee in of rond 2004, zij het niet onder mijn eigen naam. Ik vind dat degenen die deze en andere kwalijke bejegeningen hebben gedaan tegen Gretta duidelijk hun excuses zouden moeten maken, en ervoor zouden moeten zorgen dat Gretta op die punten niet meer wordt lastiggevallen.

Ten tweede: je had een probleem (op "1:49 PM") met mijn reactie op Daniel565. Ik weerlegde dat op "2:28 PM". Jij gaat daar nu niet op in (maar je hebt het nu over een ander probleem), terwijl je zegt dat je je probleem verduidelijkt. Ik zou graag hier echte duidelijkheid over willen hebben: blijf je bij die woorden "steek onder water" tegen Daniel565 of niet?

Ten derde: wat mij betreft mag Gretta radicaliseren, zolang ze niet over de schreef gaat. In hoeverre dat laatste is gebeurd weet ik niet. Ik vind dat ook niet zo heel erg interessant; er zijn genoeg mensen die daarover Gretta hekelen en daar zou ik weinig aan toe kunnen voegen. Ik meen dat er een duidelijk begin is aan te wijzen waar valse aantijgingen zijn begonnen, en die zouden nu eens duidelijk rechtgezet moeten worden. Wanneer Gretta inderdaad over de schreef gaat (dat mag dus niet), is zij naar mijn mening vals gemaakt, en dragen de daders daarvan schuld.

Ten vierde: het lijkt me niet handig om in dit verband te gaan speculeren over wat Joden dan al dan niet uit zouden mogen halen. Daar ligt een lange geschiedenis achter, die niemand meer precies kan reconstrueren, en er zijn zeer uiteenlopende standpunten over. De ene partij zou de andere geen verwijten moeten maken over fouten van eerdere generaties; claims van eigendomsrechten zouden iets langer kunnen doorwerken, maar ook niet al te lang.

Ten vijfde: ik duidde niet op een middelvinger in een restaurant (op zich niet netjes), maar op het feit dat "sommigen van hen restauranteigenaars onder druk zetten om haar de toegang te weigeren". Dat gaat over de schreef, vind ik.

Frans Groenendijk said...

Ik zie geen perspectief in het voortzetten van deze discussie hier in deze kolommen, Andre.
Jij kent mijn e-mail adres en ik het jouwe.

Jan said...

André van Delft past precies in de beeldvorming die Bonhoeffer in zijn laatste maanden van zijn leven in gevangenschap in 1945 onder de titel Domheid heeft geschreven.

Bonhoeffer domheid

Han van der Horst said...

Een opmerkelijke vorm van smeerlapperij, dit stuk, omdat er volgens mij ook een zekere jaloezie uit spreekt.