Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, August 03, 2014

Naast Amin Abu Rashed op het Museumplein

Nadat Anja Meulenbelt in een vlaag van woede over het falende Palestina-beleid, haar SP-lidmaatschap had opgezegd, moest en zou ik naar de Dam. Dat wilde ik wel eens meemaken, dat er een Gaza demonstratie is en geen SP vertegenwoordiging. Soms laat God nog wonderen gebeuren. Gelukkig keek ik op tijd nog even op de website van 'Youth for Palestine' en zag dat de Ajax F-side supporters de demonstratie dreigden te verstoren. Burgemeester van der Laan heeft in zijn wijsheid besloten de Gazademo naar het Museumplein te verplaatsen. Bovendien is de Gay Pride nog niet helemaal afgelopen, dus er zijn drie evenementen op dezelfde dag: Gaza, Ajax en Gaypride. Een combinatie die de politiehoofdbrekens kost.

Nauwelijks aangekomen op het Museumplein, met mijn iPhone in de aanslag, zie ik vlak voor het podium de fondsenwerver van Hamas in Nederland, Amin Abu Rashed, staan, samen met de voorzitter van het Palestina Komitee. Ik probeer te fotograferen, maar er staat steeds een vrouw met een hele dikke kont voor, of er waait een Palestijnenvlag.

Dan komt er nog een man aanlopen, die we moeiteloos herkennen als de bommen smokkelaar Ibrahim Al Baz. We schreven al eerder over hem. Als ik nu eens een Hamas-man, een Fatah-terrorist en een voorzitter van het Palestina Komitee op één foto kon krijgen. In ieder geval heb ik ze op twee foto's kunnen zetten.

Op de demo zelf nog, met de iPhone, de foto's bijgesneden en op Facebook en Twitter gezet. Geenstijl nam de foto's met terroristen erop onmiddellijk over en daardoor kwam er een golf van retweets over me heen.

Voordat de demonstratie goed en wel was begonnen, had ik al geschiedenis geschreven. Twee terroristen op een Gazademonstratie, je verwacht het niet. De sprekers riepen daarna de obligate leuzen die zijn samen te vatten als: Genocide, schande, Bloed aan je handen, enzovoorts. Toch deed Pepijn Brandon van de Internationale Socialisten iets vreemds. Hij noemde de argumenten van de tegenstanders en ging daarna vertellen waarom het niet klopte.

Communicatief gezien een blunder van jewelste. Door deze manier van spreken bleef het woord 'zelfverdediging'  in samenhang met Israël hangen in de oren van de aanwezige activisten. Israël heeft dus in de ogen van Pepijn Brandon geen recht op zelfverdediging. Nou dat zal de onderbewuste geest van de toehoorder niet met hem eens zijn.

Verder was het een brave demonstratie, met mooie Marokkaanse meisjes, die af en toe heel hard riepen. Geen rare vlaggen en ook geen rare leuzen. We kwamen in discussie met een mevrouw die een spreuk uit de Tora op een bord had geschreven. Michael ging naar haar toe en zei dat het een goed idee is de Tora te lezen. Maar de mevrouw beweerde dat de tekst ook in de Koran stond.

We liepen op het plein en ontmoetten daar de theatermaakste Anne van Delft. Ze vertelde, dat ze net nog in Gaza was geweest, om theater te maken met vrouwen. Ze heeft ook theaterprojecten met Israelis, Marokkanen in Nederland en in achterstandswijken. Ze weet niet wie van haar theatergroep er nog in leven zijn. Het interessante van het gesprek was het volkomen achterwege blijven van haat of wraakgevoelens. Anne wilde ook niet met de organisatoren van de demonstratie geassocieerd worden, omdat ze het te aggressief vond.

De demonstranten gingen een rondje lopen en wij gingen praten met fotografen, om te vragen of er echt helemaal geen ISIS vlaggen waren geweest. Nou toch wel, zei Maarten Brante. Hij had een foto van drie ISIS vlaggen bij elkaar gemaakt. De politie liet weten, dat de melding reeds was binnen gekomen.
Na het vertrek van de demonstranten citeerde Michael uit zijn hoofd Genesis 18 uit de Tora. Dat dan weer wel.


1 comment:

Jan said...

Het antisemitisme is weer terug, waar het in de vorige eeuw begon, en leidde tot de uitroeiing van miljoenen Joden.
De geestelijk vaders en moeders van toen waren de toen ontluikende Socialistische bewegingen die zich naar gelang men zich niet met de ideologische doctrine van ander bloedgroepen konden verenigen elkaar te vuur en te zwaard bestreden. Broedermoord tussen de Marxisten, Communisten en Nationaal Socialisten, met één gemeenschappelijke vijand, de Joden. De pogroms in de socialistische heilstaat Rusland zijn bekend.
Het massaal overlopen van de communistische intellectuele elite naar de SA van Hitler na zijn verkiezingsoverwinning in 1933 is bekend.

Het is dan ook teleurstellend dat de Joodse vertegenwoordiging in Nederland niet wenst in te zien, dat extreem links weer de aanjagers zijn van de haat tegen alles wat Joods is.