Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, August 07, 2014

Palestina-activist Simon Vrouwe wordt aangeklaagd wegens antisemitisme (met UPDATE)

Nog niet opgemerkt door de kranten, maar wel doorgegeven via Facebook: De bekende Palestina-activist Simon Vrouwe werd afgelopen dinsdag 5 augustus, door de Purmerendse politie opgepakt wegens het verspreiden van antisemitische uitingen en moet op 31 oktober voor de Alkmaarse rechter verschijnen. (UPDATE: De aanklacht tegen Simon Vrouwe is intussen ingetrokken. 13 mrt 2016.)

Wat is er gebeurd?

Op dinsdag 5 oktober stond Simon Vrouwe met bordje, met een tegen Israelische regering gerichte tekst, op de Purmerendse markt. Omstanders klaagden bij de politie en Simon Vrouwe werd opgepakt.

Een interessante vraag is, welke teksten die tegen het Israelische beleid zijn, zijn antisemitisch en welke niet? De Europese unie heeft daar regels voor gemaakt en die zijn heel duidelijk. Antisemitische uitingen kenmerken zich door het voorstellen van een gehele bevolkingsgroep (de Joodse) als zijnde bloeddorstig. Holocaust ontkenningen behoren ertoe. Maar ook het vergelijken van de Israelische regering met het naziregime is niet toegestaan volgens Europese regels. Door het vergelijken van de Israelische regering met het nazi-regime, wordt de holocaust gebagatalliseerd. Dit laatste is het geval bij het bordje van Simon Vrouwe. Blijkbaar heeft de Purmerendse politie goed opgelet en heeft de regels een keer goed toegepast.

In het licht van de antisemitische incidenten van de laatste weken en de maatschappelijke verontwaardiging die daar op volgde, is het goed dat er nu opgetreden is. De Alkmaarse rechter zal verder uitmaken of er echt een grens is overschreden.

                                                    De tekst van Simon Vrouwe


Wie is Simon Vrouwe? Hij is een kunstschilder uit Purmerend, die bij bijna elke pro-Palestijnse betoging actief is en daar foto's neemt. Ook de logistiek en infrastructuur van demonstraties wordt door Simon
Vrouwe geregeld. Hij is ook de man die bij een vorige kleinere ProPal-demo naar de Amsterdamse fotograaf Michael Jacobs toekwam en de onvergetelijke vraag stelde: "Ben jij een spion van het CIDI?"

Aan zijn zure gezicht te zien, beleeft hij verder ook niet veel vreugde aan de anti-Israelische activiteiten.11 comments:

dg said...
This comment has been removed by the author.
Simon Vrouwe said...

Ben je niet die verdediger van de roofstaat?
Aan die tekst is niets mis want er staat helemaal niets wat naar Joden verwijst. Het zionisme is een politieke stroming en niet-Joden kunnen ook zionistische ideeën hebben. Dus ze hebben geen poot om op te staan. Als je ook even de uitslag meld. Want ik lach me rot je kan me geregeld vinden op de Dam in Amsterdam met groten spandoeken. Simon Vrouwe

Keesjemaduraatje said...

@Simon Vrouwe: Ik geloof niet dat je je rotlacht omdat je wegens antisemitisme bent aangeklaagd. Er zijn slechts zeer weinig Nederlanders die dat een leuke aanklacht vinden.
De Europese regels over antisemitisme zijn opgesteld om te voorkomen dat activisten zoals jij te ver gaan in hun Israel-kritiek. Je suggereert namelijk met jouw tekst dat de Joden het aan zichzelf te danken hebben. "jullie zijn net zo erg als de nazis" wil namelijk zeggen: de oorlog in Gaza weegt op de weegschaal van moraliteit net zo zwaar als het vermoorden van 6 miljoen Joden. Daarmee bagatalliseer je de Holocaust en bovendien ontken je dat er een oorlog tussen een terreurregime en een staat gaande is. Dat is een volkomen andere situatie als WOII.

Ik wens je veel succes in de rechtzaal en hoop dat je er iets van leert.

Jan said...

Niet alle joden zijn zionisten, en niet alle zionisten zijn Joden, een slogan die enige jaren geleden door de linkse kerk is bedacht hun anti zionistische houding te ontdoen van het antisemitische karakter ervan.

Simon Vrouwe said...

ionism Has Nothing to do With Judaism’ – Holocaust Survivor Dr. Hajo Meyer
Zionism and Judaism are contrary to each other. Because Judaism is universal and humane, and Zionism is exactly the opposite. It is very narrow, very nationalistic, racist, colonialist, and all this. There is no “National Judaism.” There is Zionism and there is Judaism, and they are completely different.

Keesjemaduraatje said...

@Simon: wel grappig dat je uitgerekend Hajo Meijer als bron aanhaalt, de man die in Duitsland wegens antisemitisme werd aangeklaagd

Jan said...

Hajo Meijer, die ooit de Holocaust als een straf van God tegen het Joodse volk benoemde, die haar rol als uitverkoren volk niet volgens de regels die God hen had opgelegd leefde. Dit verklaard ook waarom Hajo Meijer zich nu tegen Israel keert, immers de Joden daar weigeren de andere wang toe te keren aan hun vijand. Dezelfde Hajo Meijer, die in een interview verklaarde het kamp te hebben overleefd, omdat een SS kampbewaker hem een stuk brood toewierp, en daarom de kampbewaker een menselijk wezen noemde.

Keesjemaduraatje said...

@Simon: en Bam, je staat met je kop op Geenstijl

Unknown said...

Dit is gewoon marketing, zo worden zijn kunststukken meer waard. Slimme man die Simon, net een Jood.

Wilhelmina D said...

Waarom zou die tekst eigenlijk in het Engels zijn?

Keesjemaduraatje said...

wat zeg je?