Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, August 12, 2014

Wie is wie in Taka-Tuka-Land?

De Gaza-oorlog van 2014 is overgegaan in een langdurig staakt het vuren, maar Nederland pruttelt nog een beetje door. Blijkbaar zijn nog niet alle raketten afgeschoten. Hoe groot is de steun voor Israël vanuit Nederland nog? Is het nog veilig voor Joden in Nederland te wonen? Is Lot van Baaren (Abvakabo) een antisemiet? Vragen waar de Nederlandse journalistiek niet direct een antwoord op weet.

Ik heb ook nog een paar geheime granaten in mijn ondergrondse bergplaats liggen. Feiten die genoemd moeten worden, ook al zijn ze hard en controversieel. Niet altijd wordt het noemen van deze feiten mij in dank afgenomen, maar het zijn toch feiten en geen meningen.

Gretta Duisenberg
De bankiersweduwe geeft nog steeds leiding aan de massaorganisatie "Stop de Bezetting", ten einde haar Palestijnse hobby vorm en inhoud te geven. Op een demonstratie zie je Gretta haast nooit, behalve als ze zelf het middelpunt is. Opvallende veranderingen in het bestuur van haar 'Stichting Stop de Bezetting':
De enige overgeblevene medebestuurder is de Assad-vriendin en medewerker van de regeringsgetrouwe Mediawerkgroep Syrië, tevens ex-SP-lid, Sonja van den Ende uit Denekamp.

De Nederlandse bekeerde moslim Henny Kreeft is per 1 juli 2014 uit het bestuur gestapt.

Met deze bestuurssamenstelling laat Gretta weten geheel achter de Syrische president Assad te staan. Dat komt overeen met haar bestuursfunctie bij de Internationale Mars naar Jerusalem, een door Iran gefinancierde beweging. Stop de Bezetting kan dus gezien worden als de vertegenwoordiger van de as Syrië-Iran in Nederland. Goed om te weten. (Foto Michael Jacobs)

Rob Groenhuijzen

De Stichting Nederland-Gaza organiseerde, met geld van Hamas en ingezameld geld uit Nederland, de
eerste Nederlandse boot naar Gaza en strandde ergens bij Griekenland. Het interessante van de boot naar Gaza was, dat er twee voormalige terroristen aan organisatie gekoppeld waren, eentje van Hamas en ééntje van de Rode Jeugd. Dat avontuur is nu voorbij. De Stichting Nederland Gaza is per 1 juli 2013 opgeheven.
Daarmee is ook een einde gekomen aan een belangrijke rol van Benjie de Levie als spin in het web van Palestijnse organisaties. Het voordeel van de Stichting Nederland-Gaza was namelijk, dat ze dicht bij de fondsen van Hamas zaten en dus over geld beschikten.

Benjie de Levie
Behalve dat Benjie de Levie geen bestuurslid van de Stichting Nederland-Gaza meer is, want opgeheven, is hij ook meteen per 1 juli uit het bestuur van het Palestina Komitee gegooid. Ze dachten waarschijnlijk:  er is geen geld meer, dan hoef je hier ook niet meer te komen. Het leven voor een Palestijnse activist is hard.
Zoals al eerder op dit blog beschreven, is Ibrahim Al-Baz nu één van de drie bestuursleden van het Palestina Komitee.

Benjie is nog wel lid van het bestuur van het het Diensten en Onderzoekscentrum Palestina (DOCP). Mogelijk zijn de opbrengsten van de verkoop van de Gazaboot hierheen gegaan. DOCP is de meest activistische groep op dit moment en richt zich vooral op de boycot van Israel.   

Ghada Zeidan
Ibrahim Al-Baz heeft nog een tweede poot om op te staan, namelijk als bestuurslid van de Stichting Palestine Link, één van de weinige Palestijnse stichtingen die ook ruim in het vel zit, namelijk door een donatie van 10.000 Euro van de ASN bank. "Geld stinkt, geld helpt, geld sloopt, geld groeit, geld vergalt, geld leert, geld vervuilt, geld verrijkt,..."

Interessante ontwikkeling bij de Stichting Palestine Link is, dat de oprichtster en drijvende kracht van de stichting, Ghada Zeidan, sinds juni 2013 niet meer bestuurslid van de stichting is. Ze staat nog wel op de website als zijnde de directeur.

Om het even kort samen te vatten: Het Palestina Komitee hoort bij de Palestijnse terreurorganisatie Fatah. Gretta hoort bij Syrië en Iran. De Hamas-vertegenwoordigers hebben zich in hun eigen groepen als Islamic Relief terug getrokken en werken incidenteel samen. Alle kopstukken praten gewoon met elkaar en de jongere garde loopt achter alles aan dat beweegt.

Amin Abu Rashed (midden) samen met Anja Meulenbelt. 
(Foto Maarten Brante)

No comments: