Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, October 16, 2006

Racisme en Sexisme

door Keesjemaduraatje
ik ga nu niet meteen tellen, maar ik denk dat jullie ook zo wel van mij aannemen dat de allochtone vrouw heel populair is in de Nederlandse politiek. Dit is de laatste keer dat ik in dit artikel "allochtoon" schrijf, want het is inderdaad een rotwoord. Maar dat terzijde. Bijna geen politieke partij kan zonder een politicus van Marokkaanse- of Turkse afkomst op de kandidatenlijst. Soms worden die politici regelrecht misbruikt, want denk maar niet dat Salima Belhaj (nummer 10 van D66) echt in de Tweede Kamer komt, maar ze moet wel alle campagevergaderingen bezoeken en haar tijd in de verkiezingsstrijd steken. 
De vraag is wel, waarom er vooral vrouwen van ethnische afkomst op die lijsten gezet worden. Je zou kunnen zeggen, dat het twee vliegen in één klap slaat, want dan heb je een vrouw en een buitenlander in één. Dat kan. Dus een lesbische gehandicapte Marokkaanse vrouw zou nog hoger scoren dan.  Maar dat is niet alles. Er zit nog iets geks aan. Namelijk, dat de groepen die het minste integreren de meeste kans maken. Er staan haast geen Surinaamse vertegenwoordigers meer  op de kandidatenlijst in verhouding met hun bevolkingsaantal dan. Dat komt volgens mij doordat de Surinamer op zich, steeds Nederlandser is gaan voelen en doordat de Surinamers geen problemen maken. Daarom hebben de selectiecommissies niet het idee dat ze een groep tevreden moeten stellen. Dertig jaar na de komst van heel veel Surinamers naar Nederland en 25 jaar na de grote problemen met Surinamers in Nederland, zijn ze nu deel van de Nederlandse samenleving geworden.
De Marokkaanse- en Turkse bevolking in Nederland is na 40 jaar nog steeds niet deel van de samenleving. Hoe komt dat? Een verklaring is dat ze niet samen met de Nederlanders naar de kerk kunnen gaan en er daarom ook weinig gemengde huwelijken kunnen ontstaan. Ik weet dat dit een raar argument is in een seculiere samenleving. Het "Nederlander willen zijn" speelt ook een grote rol.

Waarom vrouwen?
Daar zit een hele nare en racistische kant aan. Als je het Indiaans Manifest leest, dan kom je in de buurt van een verklaring. Lees maar:
"In de burelen van het National Congress of American Indians gaat er geen dag voorbij of de een of andere blanke man komt in de kantoren verklaren dat hij of zij Indiaans bloed in de familie had.
De Cherokees zijn het meest in trek, al lopen de schattingen over hun geboortegrond uiteen van Maine tot Washington State. De Mohawks, de Sioux en de Chippewa's zijn de volgende in orde van populariteit.
Bijna allen claimen Indiaans bloed van hun grootmoeders kant. Wanneer men de zo verkregen cijfers eens projecteert op de historie komt men tot de conclusie, dat gedurende de eerste driehonderd jaar van blanke overheersing, de meeste stammen geheel en al uit vrouwen moeten hebben bestaan."

Het is misschien een hele rare kronkel van mij, maar vrouwen zijn voor de bestuurlijke elite geen echte bedreiging. Daarom mogen er wel Turkse vrouwen op een kandidatenlijst staan, maar geen Turkse mannen. Mannen hebben een netwerk en een achterban en vertegenwoordigen belangen van hun ethnische groep. Daar heeft de blanke elite geen zin in. Je moet wel je plaats kennen. Netjes stilzitten en pootje geven. Des te erger is het, als een zwarte vrouw ook nog een enorme bek opzet en het hele multi-culturele project op springen zet. Wat een ramp. Als excuus-truus is dat het ergste wat je kan doen. Weg met haar. Paspoort afpakken en op het vliegtuig naar de V.S. en af en toe nog een flinke trap nageven in de Azijnbode. Maar zelfs Ayaan was geen bedreiging, want ze had geen achterban in haar eigen groep. Dus nog een reden om na te trappen.

Als je puur getalsmatig kijkt, dan heeft een Marokkaanse vrouw in de D66 niets te zoeken. Ze vertegenwoordigt niemand. Er zat vorige week zaterdag geen enkele Marokkaan in de RAI. Eigenlijk is de D66 een blanke partij. Maar het staat wel leuk op het podium. Pechtold meteen een arm om Salima heen slaan. Gezellig multi-cultureel.

Groepen in de samenleving die problemen maken worden door de bestuurlijke elite geïncorporeerd, opgenomen dus. Geef ze een vertegenwoordiger in het parlement en daarna integreren die handel. Daarom hebben Duitsers of Belgen geen vertegenwoordiger in Den Haag. Ze maken geen problemen. Tegelijk laat dat zien dat kamerleden tweede klas worden gecreeërd. Wat denk je dat er zou gebeuren als er een Duits Kamerlid zou bestaan? Die zou heel wat te horen krijgen. Als hij ook nog de Holocaust zou ontkennen, dan zou hij opgesloten of vermoord worden. Dat is bij genocide-ontkenners van Turkse afkomst niet het geval. Sommigen staan nog steeds op de kandidatenlijst. Daarmee worden ze niet serieus genomen. De Nederlandse politiek wordt gegijzeld door ethnische kamerleden en tegelijkertijd kunnen die kamerleden nooit een volwassen politiek maken. Pas als we Albayrak, Nebahat  flink aan de tand gaan voelen en zeggen dat ze moet ophouden met zwijgen, dan kan ze werkelijk serieuze politiek gaan bedrijven.


 

5 comments:

david said...

Het is natuurlijk altijd wel wat, met die allochtonen in de politiek. Of ze zijn er niet, en dan wordt er geklaagd dat ze niet goed geïntegreerd zijn, of juist te goed geïntegreerd (?), of ze zijn er wel, en dan moeten ze opboksen tegen het imago van 'excuus-allochtoon'.
Het lijkt me beter politici af te rekenen op hun ideeën en prestaties en niet op hun afkomst.

O'Brien said...

"Groepen in de samenleving die problemen maken worden door de bestuurlijke elite geïncorporeerd, opgenomen dus. Geef ze een vertegenwoordiger in het parlement en daarna integreren die handel."

Het zal ongetwijfeld voortvloeien uit de gedachte dat alles wat van verre komt beter is, mooier is dan wat van vaderlandse bodem komt. De fabel van de illegaal is de legende van de bicultureel geworden.
En wat die vertegenwoording in het parlement betreft, dat komt wel goed.
Uit een vorig jaar gepubliceerd artikel over bekeerde moslima's

Allah's Angels

Over de moord op Theo van Gogh heeft een van de geïnterviewde dames een dubbel gevoel. “Aan de ene kant ben ik blij dat we van hem af zijn, al vind ik dat hij op een onmenselijke manier vermoord is. Aan de andere kant had ik veel liever gehad dat Ayaan zich de polsen doorsneed Ayaan is veel gevaarlijker.

Verderop zegt ze :

“Ik ben sinds kort lid van de PvdA en wil me actief gaan inzetten in de politiek. Ik wil het beeld over de islam veranderen, het goede voorbeeld geven. Ik voel me namelijk niet vertegenwoordigd door de moslima’s in de Kamer. Ze zitten er enkel als symbool, zoals Ayaan. Die behandelen ze alsof het een bedreigde diersoort is. Kom op zeg! Er moet iemand komen met een weerwoord, een echte moslima.

"„Wat dreigt, is een gewelddadige confrontatie buiten de regels van het democratisch rechtsbestel om. Dat moeten we vervangen door een democratisch treffen binnen het bestel. Zo’n Abou Jahjah, hadden wij maar zo iemand in Nederland! "

dat zegt ex-excellentie Donner in het boek "Het land van haat en nijd"

O'Brien said...

"Op deze weblog worden reacties gemodereerd. Hierdoor zullen reacties pas verschijnen als de auteur ze heeft goedgekeurd


ik zie het nu pas, mja, met bedenkingen, maar eerlijk en duidelijk is het wel ;-)

keesjemaduraatje said...

dat modereren, daar ben ik ook eigenlijk tegen, maar het is op dit moment even nodig. Ik laat wel bijna alle reacties toe.

O'Brien said...

Voordelen van modereren zijn duidelijk: Je houdt wat controle, misschien nog niet eens zozeer naar inhoud, wel naar vorm: ongeletterde bagger houd je buiten je portaal. Een van de nadelen van modereren is dat het de vaart uit een log haalt. Mensen willen graag meteen hun tekst zien, en meteen op anderen kunnen reageren.
Ik kan me voorstellen dat potentiële waardevolle reageerders dan zeggen : Laat maar, duurt me te lang.
Jammer, want zo te zien steek je er een hoop werk in, Je schrijft goed en origineel.

met het bovenstaande wil ik geen principiele discussie aanzwengelen, en het is ook eigenlijk niet voor dit log bedoeld, maar ik wilde het even kwijt .....

Greetz,

O Brien