Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, October 21, 2006

Anja doet zich gelden

door Keesjemaduraatje
In het voorlopige verkiezingsprogramma van de SP kwam het woord Israël niet voor. Dat vond ik opvallend en verheugend, aangezien veel SP-leden zich uitgesproken fanatiek voor de Palestijnse zaak inzetten, tot en met oproepen van boycot van Israël aan toe.
Maar Anja zou Anja niet zijn als ze niet haar invloed zou doen gelden en een paar amendementen over het thema "Lijden van het Palestijnse Volk" in zou dienen. Het resultaat liegt er niet om:

" Nederland gaat zich extra inzetten om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het Israëlisch- Palestijnse conflict, ook omdat het voortduren van dat conflict wereldwijd negatieve effecten heeft op de verhoudingen tussen mensen, groepen en landen. Nederland hanteert hierbij het uitgangspunt dat de Palestijnen moeten kunnen rekenen op een eigen, onafhankelijke en levensvatbare staat en Israël op veilige en erkende grenzen. Over en weer moeten de betrokken partijen afzien van geweld. Indien nodig maakt Nederland gebruik van de pressiemogelijkheden die de verschillende associatieverdragen tussen de Europese Unie en de betrokken partijen daartoe bieden. De humanitaire steun aan de Palestijnse bevolking wordt opgevoerd en de opbouw van een onafhankelijke Palestijnse staat wordt ondersteund."
Aldus het definitieve verkiezingsprogramma. Dat lijkt nog erg gematigd en dat is het ook in verband met de eventuele samenwerking met de PvdA. Je moet echter wel bedenken, dat er over andere landen helemaal niet in staat. geen woord over Darfur of over het lijden van het Syrische Volk om maar een paar lijdende prachtvolken te noemen.

1 comment:

O'Brien said...

2006 Nederland gaat zich extra inzetten om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het Israëlisch- Palestijnse conflict, ook omdat het voortduren van dat conflict wereldwijd negatieve effecten heeft op de verhoudingen tussen mensen, groepen en landen. Nederland hanteert hierbij het uitgangspunt dat de Palestijnen moeten kunnen rekenen op een eigen, onafhankelijke en levensvatbare staat en Israël op veilige en erkende grenzen.

Zo, wat mild is de SP geworden ;)

Die zelfde SP vier jaar geleden
zie http://www.sp.nl/service/dossiers/israel/

“EU moet Israël isoleren”

2002 De Europese Unie moet Israël isoleren door middel van een wapenembargo, het bevriezen van diplomatieke betrekkingen en zonodig zelfs het afsnijden van verkeersverbindingen. Dat stelt de Nederlandse europarlementariër Erik Meijer (SP) in twee series schriftelijke vragen aan de Europese Commissie. Meijer baseert zich hierbij op artikel 2 van het associatieverdrag tussen Israël en de EU, dat handelt over schending van mensenrechten en daarbij passende sanctiemogelijkheden.


Sharia is een hype: mijn hand eraf als ik op de Westbank en in de Gazastrook 30 Palestijnen vind die vinden dat Israel op de plaats waar het nu is bestaansrecht heeft.