Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, October 21, 2006

De schuld van het Kapitaal

door Keesjemaduraatje
het is me al vaker opgevallen en het definitieve verkiezingsprogramma van Groenlinks bevestigt het weer. Groenlinks is veel meer tegen Israël en voor de Palestijnen dan de SP. De SP heeft wel felle leden die actief de terreur ondersteunen, maar in het programma leunen ze tegen de PvdA. Groenlinks daarentegen heeft dat niet nodig en is ongebreideld fel tegen de VS en tegen Israël. Alles wat in het Midden-Oosten gebeurt is de schuld van Israël volgens Femke. Kijk maar naar dit fragment:

"Bij opsporing en vervolging van terroristen moeten politie, justitie en veiligheidsdiensten zich gesteund weten. Moslimterroristen zijn een groot gevaar, niet alleen voor het Westen. Vooral in islamitische landen maken zij veel slachtoffers. Bij de bestrijding van terrorisme moeten we wel zuinig zijn op de rechtsstaat. Die mag niet opzij worden gezet, zoals Bush doet in Guantanamo Bay. Het speelt hen die kiezen voor geweld in de kaart en maakt de wereld niet veiliger. Ook het conflict tussen Israël en de Palestijnen vormt een belangrijke voedingsbodem voor radicalisering. Het is cruciaal dat er een democratische Palestijnse staat komt, en dat Israël daaraan meewerkt. De muur op Palestijns grondgebied moet worden afgebroken en nederzettingen ontmanteld. De Europese Unie moet de druk maximaal opvoeren op de partijen in het Midden-Oosten en de Verenigde Staten om eindelijk tot echte oplossingen te komen. De spiraal van geweld en vergelding moet worden gestopt.

Ook hier lijkt het op het eerste gezicht wel redelijk, maar kijk maar eesn wie de schuld krijgen. Israël en de VS. Je zou ook Syrië en Iran tot matiging kunnen oproepen, dan zou het nog in orde zin. Nee, de redicalisering is de schuld van Israël en de VS.

No comments: