Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, October 24, 2006

Krikke RARA

Door Keesjemaduraatje
Ja, ik wilde er zelf niet over beginnen, maar gisteren was mijn oude vriend Wijnand Duijvendak op de TV, bij de VPRO en beging een grote fout. Hij ontkende iets met de RARA te maken te hebben. Dat had hij niet moeten zeggen. Er zijn minstens 20 mensen in Nederland die weten dat hij liegt en hij kan niet op eeuwige solidariteit en loyaliteit rekenen. Er zijn altijd mensen die plotseling gefrustreerd raken, of gewoon rechts en burgerlijk worden.
Weten jullie trouwens wie de schakel is tussen Paul Rosenmöller, Wijnand Duijvendak en Volkert van der Graaf? Ik weet dat het als een mop klinkt, maar het is Hans Krikke. En het is misschien toeval, maar alle vier de mensen waren de afgelopen week op de één of andere manier in het nieuws.

Hans Krikke was afgelopen week samen met de Senator van Haat en Terreur op een Iftar in de Bos en Lommer. Hij is tegenwoordig vertegenwoordiger van het  Interreligieus Beraad. Hans zat enige tijd gevangen op verdenking van het lidmaatschap van de terreurbeweging RARA. Samen met Paul Rosenmöller was hij ook lid van de actie voor Britse mijnwerkers in het midden van de tachtiger jaren. Wijnand Duijvendak kende Volkert van der Graaf door zijn werk voor Milieudefensie en hij was ook lange tijd verdacht van betrokkenheid bij de RARA. Ik weet dat dit allemaal een beetje Peter Siebelt werk is, maar ik wilde toch eens een lijntje leggen tussen links georganiseerd terrorisme en de geweldadige Islam. Alle vier activisten, die op enige manier met links terorisme betrokken zijn geweest, zijn nu een uitgesproken voorstander van de Islam? Volkert van der Graaf door Pim Fortuyn te vermoorden, die de Islam een achterlijke religie noemde. Hans Krikken door zijn pro-Islam activiteiten samen met Anja Totenkopf. Wijnand Duijvendak door jihadisten in zijn partij te halen en Paul Rosenmöller door consequent de islam voor te stellen als een onschuldige religie.

Je moet je afvragen waarom beide gewelddadige politieke ideologieën zo'n aantrekkingskracht hebben op deze middelklasse kinderen en hoe het kan dat iemand van een marxistische geweldsideologie, naar een islamitische jihadisten club neigt.

Hans Jansen zegt dat het socialisme en de islam een nivellering nastreven en daardoor op elkaar lijken. Ik denk dat gewelddadige groepen een aantrekkingkrecht uitoefenen op mensen die niet weten wat ze met hun leven aan moeten en tegelijk naar macht streven.

3 comments:

O'Brien said...

De vraag die mij bezighoudt is wat socialisten in de islam zien.
Solodariteit met de vermeend gediscrimineerde? Daar lijkt het in dit land wel op.
Maar hoe moet ik de Sovjet inval in Afghanistan in in 1979 dan verklaren. ?

david said...

Dus Hans Krikke zit bij een bijeenkomst van het 'Interreligieus beraad', en daar is de link met de 'gewelddadige Islam'. Justitie heeft hem in een vlaag van verstandsverbijstering een tijdje vastgezet als "Rara verdachte", en huppekee, daar is het bewijs voor "links terrorisme". Misschien kun je dit soort redeneringen inderdaad beter aan Peter Siebelt overlaten.

keesjemaduraatje said...

@David: je hebt het misschien nog niet begrepen, maar ik schrijf hier over twee mensen die ik persoonlijk ken. Hans Krikke woonde tegenover mij en Wijnand Duijvendak was net als ik lid van de kraakgroep Indische Buurt. Dus in die zin ben ik in de ogen van Peter Siebelt ook één van de gebruikelijke verdachtes. Maar ik kan je ook verzekeren, dat de justitie niet zomaar iemand vastzet. Daar moet een rechter commissaris ook nog zijn toestemming voor geven en die doet dat alleen op basis van feiten.
Hans Krikke wordt door Anja "Totenkopf" Meulenbelt als "oude strijdmakker" benoemd. Kijk, dat soort benamingen zijn mij gelukkig bespaard gebleven.