Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, October 03, 2006

Van goede wil...

door Keesjemaduraatje
soms denk ik dat een aantal "weg-met-ons-cultuurrelativisten" best wel goede bedoelingen hebben. Het hele multiculturalisme is natuurlijk vanuit een goede bedoeling ontstaan. Uitspraken als: "Dat is die mensen hun cultuur" komen uit een tolerante geest voort. Dat begrijp ik allemaal.
Het gaat pas mis als er tegenstrijdigheden ontstaan waar de cultuurrelativisten niet meer uitkomen. Meestal hebben die met andere minderheden of onderdrukte groepen te maken. Ik maakte dat voor het eerst mee tijdens een demonstratie in Amsterdam-Oost tegen racisme waarim de Turkse Arbeidersorganisaties bezwaar maakten tegen de deelname van een homo-organisatie.
De tweede keer merkte ik de tegenspraak toen de Marokkaanse organisatie KMAN zich uitsprak tegen de vakbond Solidarnosc in Polen en tegen de Paus die het anti-communisme steunde.
Dat waren de keren dat we tenminste nog een felle discussie hadden. Nu, zwijgen de tolerante geesten. Hebben we op het weblog van de Senator van Haat en Terreur al een stellingname over Armenïe gezien. Ja, wel een half jaar geleden, maar nu niet meer, nu het spannend wordt.
De geachte "Vredesjournalist 2003" zwijgt ook in alle talen. Ze weten zich geen raad. Solidair met alle onderdrukte volkeren, maar wat doe je als het ene prachtvolk het andere uitmoord?
De geachte afgevaardige van D66, Fatma Koser Kaya, die ik persoonlijk ken en erg waardeer, heeft een boek over mensenrechten geschreven.  Dit is haar biografie:

Fatma Koser Kaya werd geboren op 20 februari 1968 in Çarşamba, Turkije. Toen zij 6 jaar was is ze met haar moeder, drie broers en twee zussen van Turkije naar Bergen op Zoom verhuisd. Na de lagere school doet zij atheneum in Bergen op Zoom en vervolgens gaat ze rechten studeren aan de Katholieke Universiteit Brabant.

Na haar studie rechten aan de Katholieke Universiteit Brabant, heeft Koser Kaya aan het Max Planck Instituut te Freiburg onderzoek verricht naar de mogelijkheden van een permanent internationaal straftribunaal. Tevens heeft zij meegewerkt aan een handboek mensenrechten. Dit handboek is inmiddels uitgegeven onder de titel "Human Rights Reference Handbook".

Dus dat is een autoriteit op het gebied van mensenrechten. Die weet er wat van. Maar helaas, over Armenië zwijgt ze sinds kort in alle talen. Jammer, het zou een goede gelegenheid zijn te laten zien dat je niet alleen tegen mensenrechtschendingen bent in een ander land, maar ook de oorlogsmisdaden van vroeger in je eigen land te hebben verwerkt.

Intussen kom ik zelf in de problemen in mijn eigen thuisland, mijn eigen woonkamer dus. Ik heb de laatste jaren de VS van harte ondersteund. En nou gaan ze zelfs wetten aannemen die het martelen van gevangenen mogelijk maken. Ja, sta ik daar nog achter? Mijn achterban dwingt mij een standpunt in te nemen. Graag adviezen hier onder in de comments.

3 comments:

barry said...

Het is juist opvallend dat Anja zwijgt. Zij neemt het niet op voor de Turken die nu gewipt zijn (wat logisch was als zij dat zou doen) en zij neemt het niet op voor de Armenen. Terwijl hun lieveling Robert Fisk juist wel de "Armeense kwestie" met groot enthousiasme heeft ontarmd.
Antwoord is misschien het interview met Michiel Hulten vandaag in de volkskrant over de Partijopstelling aangaande deze kwestie.
In antwoord op de vraag van de journalist of nu ook Joodse Kandidaten publiekelijk afstand moesten nemen van de Israelische bombardementen in Libanon, zei hij: PvdA is voor de oprichting van een Palestijnse Staat Joodse kandidaten die tegen zo'n staat zijn, zullen daar ook hun gevolgen uit moeten trekken. (Precieze formulering weet ik niet meer)

Tsja wat betreft Amerika, Het land heeft ook zo zijn beperkingen en verleist haar belangen niet uit het oog. En schippert zodoende tussen voordeel en principe en haar totalitaire en democratische contacten. Volgens Solana in een Zwitserse krant, heeft Bush in een telefoongesprek met hem er "constant op gehamerd dat Israel terug moet keren naar de grenzen van 1967. Misschien dat de Senator en de Journalist zich nog tot heuze Bush groupies zullen ontpoppen. You never know. Het doel heiligt voor hun immers de middelen. En als ze niet helemaal hun zin krijgen dan kan Bush altijd nog als slachtoffer fungeren van de Zionistische wereldconspiratie

Ariël Bruéns said...

Misschien kun je in dit artikel iets van herkenning vinden inzake de VS en "marteltechnieken": http://www.mijneigenweblog.nl/weblog/entry.php?w=NederKrant&e_id=27415

dirk said...

[i]
Ik heb de laatste jaren de VS van harte ondersteund. En nou gaan ze zelfs wetten aannemen die het martelen van gevangenen mogelijk maken. Ja, sta ik daar nog achter?
[/i]

Ik denk iets in de trant van "pluralisme". Daar staat iets over in het stukje hierboven.